Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP avaldab ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse

25. aprill 2014
  • Raammäärusega luuakse alus ühtse järelevalvemehhanismi tööle pankade järelevalve teostajana.
  • EKP asub oma järelevalveülesandeid täies ulatuses täitma 4. novembril 2014.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse, millega luuakse alus ühtse järelevalvemehhanismi tööle euroala pankade järelevalve teostajana alates 2014. aasta novembrist. Tegu on olulise ja kavakohase sammuga ühtse järelevalvemehhanismi sisseseadmisel.

Ühtset järelevalvemehhanismi käsitlevas nõukogu määruses sätestatud ja raammääruses täpsustatud kriteeriumide kohaselt määratakse kindlaks EKP otsese järelevalve alla kuuluvad olulised pangad; protsessi tulemused avaldatakse septembris.

Raammäärus kajastab huvitatud isikute poolt avaliku konsultatsiooni käigus esitatud märkusi. Vastused koos tagasiside aruande ja raammäärusega avaldatakse EKP veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid