Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila okvirno uredbo o enotnem mehanizmu nadzora

25. april 2014
  • Okvirna uredba postavlja temelje za delo enotnega mehanizma nadzora po prevzemu naloge bančnega nadzornika.
  • ECB bo nadzorne naloge v celoti prevzela 4. novembra 2014.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila okvirno uredbo o enotnem mehanizmu nadzora (EMN). Okvirna uredba o EMN daje podlago za delo EMN, ko bo novembra 2014 prevzel pristojnosti nadzornika bank v euroobmočju. To je pomemben mejnik pri vzpostavljanju EMN, ki poteka po načrtih.

Določitev pomembnih bank, kar bo neposredno nadzirala ECB, se bo izvajala po kriterijih, ki so določeni v uredbi Sveta o EMN in podrobneje razviti v okvirni uredbi o EMN. Rezultati tega procesa bodo predvidoma objavljeni septembra.

V okvirni uredbi o EMN so upoštevani komentarji, ki so jih med javnim posvetovanjem dale zainteresirane strani. Ti komentarji so skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje in z okvirno uredbo o EMN objavljeni na spletnem mestu ECB.

Za novinarska vprašanja se obrnite na Rolfa Bendersa, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije