Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Информацията на тази страница съдържа промени спрямо първоначално публикуваната версия.

ЕЦБ си поставя за цел да удвои дела на жените на високи позиции

29 август 2013 г.

Изпълнителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да въведе цели, свързани с равнопоставеността на половете – удвояване на дела на жените на ръководни позиции.

До края на 2019 г. 35 % от позициите в средния ешелон на управлението (ръководител на отдел, заместник-ръководител на отдел, ръководител на секция, старши съветник, съветник) и висшите ръководни позиции (генерален директор, заместник-генерален директор, директор, главен съветник) трябва да бъдат заети от жени. За висшите ръководни позиции сами по себе си целта е 28 %.

В момента общият дял на жените на управленски позиции е 17 %, а на висши ръководни позиции - 14 %. За да бъдат постигнати целите, свързани с половата принадлежност, ЕЦБ изпълнява план за действие за равнопоставеност на половете.

Speaking engagements

Данни за контакт за медиите