TLAČOVÁ SPRÁVA
The information published on this page has been changed from the original version.

ECB plánuje zdvojnásobiť podiel žien vo vedúcich pozíciách

29. augusta 2013

Výkonná rada Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla o zavedení cieľov v oblasti rodovej rovnosti, ktoré sú zamerané na zdvojnásobenie podielu žien vo vedúcich pozíciách.

Do konca roka 2019 by mali 35 % miest na úrovni stredného manažmentu (vedúci odborov, zástupcovia vedúcich odborov, vedúci sekcií, vedúci poradcovia) a vrcholového manažmentu (generálni riaditelia, zástupcovia generálnych riaditeľov, riaditelia a hlavní poradcovia) zastávať ženy. Cieľ zastúpenia žien vo vrcholovom manažmente bol stanovený na 28 %.

Celkový podiel žien v manažérskych pozíciách predstavuje v súčasnosti 17 %, pričom ich zastúpenie vo vrcholovom manažmente dosahuje 14 %. S cieľom splniť stanovené ciele rodovej rovnosti ECB zavádza plán opatrení na zabezpečenie rodovej rovnosti.

Kontakt pre médiá