TLAČOVÁ SPRÁVA
Informácie zverejnené na tejto stránke boli oproti pôvodnej verzii zmenené.

ECB plánuje zdvojnásobiť podiel žien vo vedúcich pozíciách

29. augusta 2013

Výkonná rada Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla o zavedení cieľov v oblasti rodovej rovnosti, ktoré sú zamerané na zdvojnásobenie podielu žien vo vedúcich pozíciách.

Do konca roka 2019 by mali 35 % miest na úrovni stredného manažmentu (vedúci odborov, zástupcovia vedúcich odborov, vedúci sekcií, vedúci poradcovia) a vrcholového manažmentu (generálni riaditelia, zástupcovia generálnych riaditeľov, riaditelia a hlavní poradcovia) zastávať ženy. Cieľ zastúpenia žien vo vrcholovom manažmente bol stanovený na 28 %.

Celkový podiel žien v manažérskych pozíciách predstavuje v súčasnosti 17 %, pričom ich zastúpenie vo vrcholovom manažmente dosahuje 14 %. S cieľom splniť stanovené ciele rodovej rovnosti ECB zavádza plán opatrení na zabezpečenie rodovej rovnosti.

Speaking engagements

Kontakt pre médiá