SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE
De offentliggjorte informationer på denne side er blevet ændret I forhold til den oprindelige version

ECB vil FORDOBLE ANDELEN AF KVINDER I LEDENDE STILLINGER

29. august 2013

Den Europæiske Centralbanks (ECB) direktion har besluttet at indføre måltal for kønsfordeling for at fordoble antallet af kvinder i ledende stillinger.

Ved udgangen af 2019 skal 35 pct. af mellemlederstillingerne (afdelingsledere, viceafdelingsledere, sektionsledere, ledende rådgivere og rådgivere) og stillingerne i den øverste ledelse (generaldirektører, vicegeneraldirektører, direktører og ledende konsulenter) være besat med kvinder. Betragtes stillingerne i den øverste ledelse for sig, er målet 28 pct.

På nuværende tidspunkt er 17 pct. af alle lederstillinger besat med kvinder, mens tallet er 14 pct. for stillingerne i den øverste ledelses vedkommende. For at nå sit mål er ECB i færd med at implementere en handlingsplan vedrørende kønsdiversitet.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt