Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE
Sellel veebilehel avaldatud andmeid on muudetud võrreldes originaalversiooniga.

EKP püüab kahekordistada naiste osakaalu juhtivatel ametikohtadel

29. august 2013

Euroopa Keskpanga (EKP) juhatus on otsustanud kehtestada soolise jaotuse eesmärgid, et kahekordistada naiste osakaalu juhtivatel ametikohtadel.

2019. aasta lõpuks peaksid naised hõivama 35% keskastme juhi (osakonnajuhatajad, osakonnajuhataja asetäitjad, talituse juhatajad, vanemnõunikud ja nõunikud) ja kõrgema astme juhi (peadirektorid, peadirektori asetäitjad, direktorid ja peanõunikud) ametikohtadest. Kõrgema astme juhi ametikohtade puhul eraldi on vastav eesmärk 28%.

Naiste koguosakaal juhtivatel ametikohtadel on praegu 17% ja kõrgema astme juhi ametikohtadel 14%. Soolise jaotuse eesmärkide saavutamiseks rakendab EKP soolise mitmekesisuse tegevuskava.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid