KOMUNIKAT PRASOWY
The information published on this page has been changed from the original version.

EBC zamierza podwoić udział kobiet na stanowiskach kierowniczych

29 sierpnia 2013

Zarząd Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowił wprowadzić cele w zakresie równej reprezentacji płci, aby podwoić udział kobiet w ogólnej liczbie osób na stanowiskach kierowniczych.

Do końca 2019 r. kobiety powinny zajmować łącznie 35% stanowisk kierowniczych średniego szczebla (szefów działów, zastępców szefów działów, szefów sekcji, starszych doradców i doradców) oraz wyższego szczebla (dyrektorów generalnych, zastępców dyrektorów generalnych, dyrektorów i głównych doradców). W przypadku stanowisk kierowniczych wyższego szczebla docelowy udział kobiet wynosi 28%.

Obecnie kobiety stanowią 17% kadry kierowniczej łącznie i 14% kadry kierowniczej wyższego szczebla. Aby osiągnąć powyższe cele dotyczące równej reprezentacji płci, EBC wprowadza plan działania w tym zakresie.

Kontakt z mediami