Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE
Informationen på denna sida har ändrats från originalversionen.

ECB vill fördubbla andelen kvinnor i ledande ställning

29 augusti 2013

Europeiska centralbankens (ECB) direktion har beslutat att införa könskvotering för att fördubbla andelen kvinnor ledande ställning.

Vid slutet av 2019 ska andelen kvinnor i ledande ställning på mellannivå (avdelningschefer, ställföreträdande avdelningschefer, sektionschefer och rådgivare) och på högre nivå (generaldirektörer, ställföreträdande generaldirektörer, direktörer och högre rådgivare) vara 35 procent. För tjänster på högre nivå är målet 28 procent.

Andelen kvinnor i ledande ställning är nu 17 procent och 14 procent på högre nivå. För att nå dessa mål inför ECB en åtgärdsplan för könskvotering.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media