Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Разпределение на отговорностите между членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

3 януари 2012 г.

В рамките на своята колективна отговорност днес Изпълнителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) постигна съгласие по следното разпределение на отговорностите между неговите членове, с незабавно действие, освен ако не е посочено друго:

В допълнение към нормативно установените му задължения като председател на Изпълнителния съвет, Управителния съвет и Генералния съвет председателят г-н Марио Драги ще продължи да отговаря за „Комуникации“, Консултативния съвет към Изпълнителния съвет, Секретариата на ЕССР, „Вътрешен одит“ и „Секретариат и езикови услуги“.

В допълнение към нормативно установените му задължения като заместник на председателя заместник-председателят г-н Витор Констанцио ще продължи да отговаря за „Администрация“ (с изключение на проекта за новата сграда на ЕЦБ) и за „Финансова стабилност“. Освен това той ще отговаря за надзора върху платежните системи.

Г-н Йорг Асмусен ще отговаря за „Международни и европейски отношения“. В допълнение към ролята си на представител на ЕЦБ на международни срещи той ще представлява ЕЦБ на заседанията на Работната група на Еврогрупата и на Икономическия и финансов комитет и ще присъства заедно с председателя или заместник-председателя на заседанията на Еврогрупата, Екофин и срещите на държавните и правителствени ръководители на равнище ЕС и еврозона. Освен това той ще отговаря за „Правни услуги“, проекта за новата сграда на ЕЦБ и постоянното представителство във Вашингтон.

Г-н Беноа Кьоре ще отговаря от 1 март 2012 г. за „Пазарни операции“, а с незабавно действие – за „Информационни системи“ и „Плащания и пазарна инфраструктура“.

Г-н Хосе Мануел Гонсалес-Парамо ще отговаря до 29 февруари 2012 г. за „Пазарни операции“, а с незабавно действие – за „Изследвания“, „Статистика“, Службата по управление на риска и „Банкноти“.

Г-н Петер Прат ще отговаря за „Икономика“, „Човешки ресурси, бюджет и организационна структура“ и Програма TARGET2-Securities.

Приложение

Марио Драги, Председател

 • Съобщения
 • Консултативен съвет към Изпълнителния съвет
 • Секретариат на ЕССР
 • Вътрешен одит
 • Секретариат и езикови услуги

Витор Констанцио, Заместник-председател

 • Администрация (с изключение на проекта за новата сграда на ЕЦБ)
 • Финансова стабилност
 • Надзор върху платежните системи

Йорг Асмусен

 • Международни и европейски отношения
 • Правни услуги
 • Проект за новата сграда на ЕЦБ
 • Постоянно представителство във Вашингтон

Беноа Кьоре

 • Информационни системи
 • Пазарни операции, от 1 март 2012 г.
 • Плащания и пазарна инфраструктура

Хосе Мануел Гонсалес-Парамо

 • Банкноти
 • Пазарни операции, до 29 февруари 2012 г.
 • Изследвания
 • Служба по управление на риска
 • Статистика

Петер Прат

 • Икономика
 • Човешки ресурси, бюджет и организационна структура
 • TARGET2-Securities
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите