Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Podział obowiązków między członkami zarządu EBC

3 stycznia 2012

Zarząd Europejskiego Banku Centralnego (EBC) uzgodnił dzisiaj – ze skutkiem natychmiastowym, o ile nie zaznaczono inaczej – że w ramach wspólnej odpowiedzialności podział obowiązków między jego członkami będzie następujący:

Prezes Mario Draghi, oprócz statutowych obowiązków jako Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Rady Prezesów i Rady Ogólnej, będzie w dalszym ciągu odpowiadać za pion komunikacji, zespół doradców Zarządu, Sekretariat ERRS, pion audytu wewnętrznego oraz sekretariat i służby językowe.

Wiceprezes Vítor Constâncio, oprócz statutowych obowiązków jako zastępca Prezesa, będzie nadal odpowiadać za pion administracji (z wyjątkiem projektu budowy nowej siedziby EBC) i pion stabilności finansowej. Ponadto będzie odpowiedzialny za nadzór nad systemami płatności.

Jörg Asmussen będzie odpowiadać za pion stosunków międzynarodowych i europejskich. Oprócz spotkań międzynarodowych będzie reprezentować EBC na posiedzeniach Grupy Roboczej Eurogrupy i Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, a także uczestniczyć wraz z Prezesem lub Wiceprezesem w spotkaniach Eurogrupy, Rady ECOFIN oraz szefów państw i rządów na szczeblu UE i strefy euro. Ponadto będzie odpowiedzialny za służby prawne, projekt budowy nowej siedziby EBC oraz stałe przedstawicielstwo EBC w Waszyngtonie.

Benoît Coeuré będzie odpowiadać za pion operacji rynkowych (od 1 marca 2012 r.) oraz za piony systemów informatycznych oraz systemów płatności i infrastruktury rynku (ze skutkiem natychmiastowym).

José Manuel González-Páramo będzie odpowiadać za pion operacji rynkowych (do 29 lutego 2012 r.) oraz za piony badań naukowych i statystyki, Biuro Zarządzania Ryzykiem i pion banknotów (ze skutkiem natychmiastowym).

Peter Praet będzie odpowiadać za pion ekonomii, pion kadr, budżetu i organizacji oraz program TARGET2-Securities.

Załącznik

Mario Draghi, Prezes

 • Komunikacja
 • Zespół doradców Zarządu
 • Sekretariat ERRS
 • Audyt wewnętrzny
 • Sekretariat i służby językowe

Vítor Constâncio, Wiceprezes

 • Administracja (z wyjątkiem projektu budowy nowej siedziby EBC)
 • Stabilność finansowa
 • Nadzór nad systemami płatności

Jörg Asmussen

 • Stosunki międzynarodowe i europejskie
 • Służby prawne
 • Projekt budowy nowej siedziby EBC
 • Stałe przedstawicielstwo EBC w Waszyngtonie

Benoît Coeuré

 • Systemy informatyczne
 • Operacje rynkowe od 1 marca 2012 r.
 • Systemy płatności i infrastruktura rynku

José Manuel González-Páramo

 • Banknoty
 • Operacje rynkowe do 29 lutego 2012 r.
 • Badania naukowe
 • Biuro Zarządzania Ryzykiem
 • Statystyka

Peter Praet

 • Ekonomia
 • Kadry, budżet i organizacja
 • TARGET2-Securities
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami