Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

3 Ιανουαρίου 2012

Στο πλαίσιο της συλλογικής της ευθύνης, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έλαβε σήμερα απόφαση σχετικά με τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της. Η απόφαση αυτή, η οποία έχει άμεση ισχύ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, έχει ως εξής:

Πέραν των καταστατικών του καθηκόντων ως Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, κ. Mario Draghi, θα εξακολουθήσει να είναι αρμόδιος για την Επικοινωνία, τους Συμβούλους της Εκτελεστικής Επιτροπής, τη Γραμματεία του ΕΣΣΚ, την Εσωτερική Επιθεώρηση, καθώς και τη Γραμματεία και τις Γλωσσικές Υπηρεσίες.

Πέραν των καταστατικών του καθηκόντων ως αναπληρωτή του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Vítor Constâncio, θα εξακολουθήσει να είναι αρμόδιος για τη Διοίκηση (εκτός του έργου κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ) και τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα. Επιπλέον, θα είναι αρμόδιος για την Επίβλεψη των Συστημάτων Πληρωμών.

Ο κ. Jörg Asmussen θα είναι αρμόδιος για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις. Πέραν του ρόλου του ως εκπροσώπου της ΕΚΤ σε διεθνείς συνεδριάσεις, θα εκπροσωπεί την ΕΚΤ στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας της Ευρωομάδας (Eurogroup) και της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και θα συμμετέχει μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο στις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας, του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης ευρώ. Επιπλέον, θα είναι αρμόδιος για τις Νομικές Υπηρεσίες, το έργο κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΚΤ στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Benoît Cœuré θα είναι αρμόδιος, από την 1η Μαρτίου 2012, για τις Δραστηριότητες Αγορών και, με άμεση ισχύ, για τα Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και τις Πληρωμές και τις Υποδομές Αγοράς.

Ο κ. José Manuel González-Páramo θα είναι αρμόδιος, έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012, για τις Δραστηριότητες Αγορών και, με άμεση ισχύ, για την Έρευνα, τη Στατιστική, τη Διαχείριση Κινδύνων και τα Τραπεζογραμμάτια.

Ο κ. Peter Praet θα είναι αρμόδιος για τις Οικονομικές Μελέτες, το Ανθρώπινο Δυναμικό, τον Προϋπολογισμό και την Οργάνωση, καθώς και το Πρόγραμμα TARGET2-Securities.

Παράρτημα

Mario Draghi, Πρόεδρος

 • Γραμματεία και Γλωσσικές Υπηρεσίες
 • Γραμματεία του ΕΣΣΚ
 • Επικοινωνία
 • Εσωτερική Επιθεώρηση
 • Σύμβουλοι της Εκτελεστικής Επιτροπής

Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος

 • Διοίκηση (εκτός του έργου κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ)
 • Επίβλεψη Συστημάτων Πληρωμών
 • Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

Jörg Asmussen

 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις
 • Έργο κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ
 • Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΚΤ στην Ουάσιγκτον
 • Νομικές Υπηρεσίες

Benoît Cœuré

 • Δραστηριότητες Αγορών (από την 1η Μαρτίου 2012)
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Πληρωμές και Υποδομές Αγοράς

José Manuel González-Páramo

 • Δραστηριότητες Αγορών (έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012)
 • Έρευνα
 • Στατιστική
 • Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων
 • Τραπεζογραμμάτια.

Peter Praet

 • Ανθρώπινο Δυναμικό, Προϋπολογισμός και Οργάνωση
 • Οικονομικές Μελέτες
 • TARGET2-Securities
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου