Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozdelenie kompetencií členov Výkonnej rady ECB

3. januára 2012

Výkonná rada Európskej centrálnej banky (ECB) dnes v rámci svojej kolektívnej zodpovednosti rozhodla o rozdelení kompetencií medzi svojich členov, ktoré nadobúda okamžitú platnosť (ak nie je uvedené inak):

Prezident ECB Mario Draghi bude popri svojich štatutárnych funkciách predsedu Výkonnej rady, Rady guvernérov a Generálnej rady i naďalej zodpovedný za tieto odborné útvary: komunikácia, poradcovia Výkonnej rady, sekretariát ESRB, interný audit a sekretariát a jazykové služby.

Viceprezident ECB Vítor Constâncio bude popri svojej štatutárnej funkcii zástupcu prezidenta i naďalej zodpovedný za tieto odbory: správa ECB (s výnimkou projektu nového sídla ECB) a finančná stabilita. Okrem toho bude zodpovedný za odbor dohľadu nad platobnými systémami.

Jörg Asmussen bude zodpovedný za odbor medzinárodných a európskych vzťahov. Popri svojej funkcii zástupcu ECB na zahraničných zasadaniach bude zastupovať ECB na zasadaniach pracovnej skupiny Euroskupiny a Hospodárskeho a finančného výboru a spolu s prezidentom, resp. viceprezidentom sa bude zúčastňovať na zasadaniach Euroskupiny, ECOFIN-u a zasadaní hláv štátov a predsedov vlád na úrovni EÚ a eurozóny. Okrem toho bude zodpovedný za odbor právnych služieb, projekt nového sídla ECB a stále zastúpenie ECB vo Washingtone.

Benoît Cœuré bude s platnosťou od 1. marca 2012 zodpovedný odbor operácií na trhu a s okamžitou platnosťou za odbory: informačné systémy a platobný styk a infraštruktúra trhu.

José Manuel González-Páramo bude s platnosťou do 29. februára 2012 zodpovedný za odbor operácií na trhu a s okamžitou platnosťou za odbory: výskum, štatistika, útvar riadenia rizík a bankovky.

Peter Praet bude zodpovedný za odbory: ekonomika, ľudské zdroje, rozpočet a organizácia a program TARGET2‑Securities.

Príloha

Mario Draghi, prezident

 • Komunikácia
 • Poradcovia Výkonnej rady
 • Sekretariát Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB)
 • Interný audit
 • Sekretariát a jazykové služby

Vítor Constâncio, viceprezident

 • Správa ECB (s výnimkou projektu nového sídla ECB)
 • Finančná stabilita
 • Dohľad nad platobnými systémami

Jörg Asmussen

 • Medzinárodné a európske vzťahy
 • Právne služby
 • Projekt nového sídla ECB
 • Stále zastúpenie vo Washingtone

Benoît Cœuré

 • Informačné systémy
 • Operácie na trhu ( od 1. marca 2012)
 • Platobný styk a infraštruktúra trhu

José Manuel González-Páramo

 • Bankovky
 • Operácie na trhu (do 29. februára 2012)
 • Výskum
 • Útvar riadenia rizík
 • Štatistika

Peter Praet

 • Ekonomika
 • Ľudské zdroje, rozpočet a organizácia
 • TARGET2-Securities
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá