Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n johtokunnan jäsenten tehtävänjako

3.1.2012

Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunta päätti tänään tehtävien jakautumisesta jäsentensä kesken. Johtokunnalla on yhteinen kokonaisvastuu tehtävien hoitamisesta. Tehtävänjako tuli voimaan välittömästi (erikseen mainituin poikkeuksin).

Pääjohtajalla on lakisääteinen tehtävä toimia johtokunnan, EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston puheenjohtajana. Lisäksi pääjohtaja Mario Draghin vastuulla ovat viestintäosasto, johtokunnan neuvonantajat, EJRK:n sihteeristö, sisäisen tarkastuksen osasto sekä sihteeristön ja kielipalveluiden pääosasto.

Varapääjohtajalla on lakisääteinen tehtävä toimia pääjohtajan sijaisena. Lisäksi varapääjohtaja Vítor Constâncion vastuulla ovat hallinnon pääosasto (ei kuitenkaan EKP:n uusien toimitilojen rakennushanke) ja rahoitusjärjestelmän vakauden pääosasto. Hän vastaa myös maksujärjestelmien yleisvalvonnasta.

Jörg Asmussen vastaa kansainvälisten ja Eurooppa-suhteiden pääosastosta. Hän edustaa EKP:tä kansainvälisissä kokouksissa, euroryhmän työryhmän kokouksissa ja talous- ja rahoituskomitean kokouksissa sekä osallistuu pääjohtajan tai varapääjohtajan ohella euroryhmän, Ecofin-neuvoston ja EU:n ja euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten kokouksiin. Lisäksi hänen vastuualueeseensa kuuluvat oikeudellinen pääosasto, EKP:n uusien toimitilojen rakennushanke ja EKP:n pysyvä edustusto Washingtonissa.

Benoît Cœuré saa välittömästi vastuulleen tietotekniikan pääosaston ja maksujärjestelmien ja markkinainfrastruktuurin pääosaston. Lisäksi hänen vastuualueeseensa kuuluu 1.3.2012 alkaen markkinaoperaatioiden pääosasto.

José Manuel González-Páramo saa välittömästi vastuulleen tutkimuksen pääosaston, tilastoinnin pääosaston, riskienhallintatoimiston ja seteliosaston. Lisäksi hän vastaa 29.2.2012 saakka markkinaoperaatioiden pääosastosta.

Peter Praetin vastuualueeseen kuuluvat kansantalouden pääosasto, henkilöstöhallinnon, budjetoinnin ja organisaatiosuunnittelun pääosasto sekä TARGET2-Securities-ohjelma.

Liite

Mario Draghi, pääjohtaja

 • Viestintä
 • Johtokunnan neuvonantajat
 • EJRK:n sihteeristö
 • Sisäinen tarkastus
 • Sihteeristö ja kielipalvelut

Vítor Constâncio, varapääjohtaja

 • Hallinto (paitsi EKP:n uusien toimitilojen rakennushanke)
 • Rahoitusjärjestelmän vakaus
 • Maksujärjestelmien yleisvalvonta

Jörg Asmussen

 • Kansainväliset ja Eurooppa-suhteet
 • Oikeudelliset asiat
 • EKP:n uusien toimitilojen rakennushanke
 • Pysyvä edustusto Washingtonissa

Benoît Coeuré

 • Tietotekniikka
 • Markkinaoperaatiot (1.3.2012 alkaen)
 • Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

José Manuel González-Páramo

 • Setelit
 • Markkinaoperaatiot (29.2.2012 asti)
 • Tutkimus
 • Riskienhallinta
 • Tilastot

Peter Praet

 • Kansantalous
 • Henkilöstöhallinto, budjetointi ja organisaatiosuunnittelu
 • TARGET2-Securities
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle