Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB Valdes locekļu pienākumu sadalījums

2012.3.01.

Šodien Eiropas Centrālās bankas (ECB) Valde, ņemot vērā tās kopatbildību, pieņēma lēmumu par šādu Valdes locekļu pienākumu sadalījumu. Ja nav norādīts citādi, lēmums stājās spēkā nekavējoties.

Līdztekus Statūtos noteiktajiem Valdes, Padomes un Ģenerālpadomes prezidenta pienākumiem ECB prezidents Mario Dragi (Mario Draghi) arī turpmāk būs atbildīgs par Komunikācijas direktorātu, Valdes juriskonsultu, ESRK Sekretariātu, Iekšējā audita direktorātu un Sekretariāta un valodu ģenerāldirektorātu.

Līdztekus Statūtos noteiktajiem prezidenta vietnieka pienākumiem viceprezidents Vitors Konstansiu (Vítor Constâncio) arī turpmāk būs atbildīgs par Administrācijas ģenerāldirektorātu (izņemot jauno ECB telpu projektu) un Finanšu stabilitātes ģenerāldirektorātu. Papildus tam viņš būs atbildīgs arī maksājumu sistēmu pārraudzību.

Jergs Asmusens (Jörg Asmussen) būs atbildīgs par Starptautisko un Eiropas attiecību ģenerāldirektorātu. Papildus uzdevumam pārstāvēt ECB starptautiskās sanāksmēs viņš pārstāvēs ECB arī Eurogrupas darba grupas un Ekonomikas un finanšu komitejas sanāksmēs, kā arī kopā ar prezidentu vai viceprezidentu apmeklēs Eurogrupas, ECOFIN un valstu vai valdību vadītāju ES un euro zonas valstu līmeņa sanāksmes. Turklāt viņš būs atbildīgs par Juridisko ģenerāldirektorātu, jauno ECB telpu projektu un ECB pārstāvniecību Vašingtonā.

Benuā Kerē (Benoît Cœuré) būs atbildīgs par Tirgus operāciju ģenerāldirektorātu (ar 2012. gada 1. martu) un par Informācijas sistēmu ģenerāldirektorātu un Maksājumu sistēmu un tirgus infrastruktūras ģenerāldirektorātu (nekavējoties).

Hosē Manuels Gonsaless-Paramo (José Manuel González-Páramo) būs atbildīgs par Tirgus operāciju ģenerāldirektorātu (līdz 2012. gada 29. februārim) un Pētniecības ģenerāldirektorātu, Statistikas ģenerāldirektorātu, Riska vadības biroju un Banknošu ģenerāldirektorātu (nekavējoties).

Peters Prāts (Peter Praet) būs atbildīgs par Ekonomikas ģenerāldirektorātu, Cilvēkresursu, budžeta un organizācijas ģenerāldirektorātu un TARGET2 Vērtspapīriem programmu.

Pielikums

Mario Dragi, prezidents

 • Komunikācijas direktorāts
 • Valdes juriskonsults
 • ESRK Sekretariāts
 • Iekšējā audita direktorāts
 • Sekretariāta un valodu ģenerāldirektorāts

Vitors Konstansiu, viceprezidents

 • Administrācijas ģenerāldirektorāts (izņemot jauno ECB telpu projektu)
 • Finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāts
 • Maksājumu sistēmu pārraudzība

Jergs Asmusens

 • Starptautisko un Eiropas attiecību ģenerāldirektorāts
 • Juridiskais ģenerāldirektorāts
 • Jauno ECB telpu projekts
 • Pastāvīgā pārstāvniecība Vašingtonā

Benuā Kerē

 • Informācijas sistēmu ģenerāldirektorāts
 • Tirgus operāciju ģenerāldirektorāts (ar 2012. gada 1. martu)
 • Maksājumu sistēmu un tirgus infrastruktūras ģenerāldirektorāts

Hosē Manuels Gonsaless Paramo

 • Banknošu ģenerāldirektorāts
 • Tirgus operāciju ģenerāldirektorāts (līdz 2012. gada 29. februārim)
 • Pētniecības ģenerāldirektorāts
 • Riska vadības birojs
 • Statistikas ģenerāldirektorāts

Peters Prāts

 • Ekonomikas ģenerāldirektorāts
 • Cilvēkresursu, budžeta un organizācijas ģenerāldirektorāts
 • TARGET2 vērtspapīriem
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem