Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Ülesannete jaotus EKP juhatuse liikmete vahel

3. jaanuar 2012

Lähtudes ühise vastutuse raamistikust, tegi Euroopa Keskpanga (EKP) juhatus täna otsuse ülesannete jaotamise kohta juhatuse liikmete vahel. Otsus jõustub kohe, kui ei ole sätestatud teisiti.

Lisaks juhatuse, nõukogu ja üldnõukogu presidendi korralistele tööülesannetele vastutab EKP president Mario Draghi järgmiste tegevusharude eest: avalikud suhted, juhatuse nõunikud, ESRNi sekretariaat, siseaudit ning sekretariaat ja keeleteenused.

Lisaks presidendi asetäitja korralistele tööülesannetele vastutab asepresident Vítor Constâncio järgmiste tegevusharude eest: haldus (välja arvatud EKP uute hoonete projekt) ning finantsstabiilsus. Samuti vastutab ta maksesüsteemide järelevaatamise eest.

Jörg Asmussen vastutab rahvusvaheliste ja Euroopa suhete eest. Ta esindab EKPd nii rahvusvahelistel kohtumistel kui ka eurorühma töörühma ning majandus- ja rahanduskomitee istungitel. Samuti osaleb Jörg Asmussen koos EKP presidendi või asepresidendiga eurorühma ja ECOFINi istungitel ning muudel euroala riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumistel, mis toimuvad ELi ja euroala tasandil. Jörg Asmussen vastutab veel järgmiste tegevusharude eest: õigusteenused, EKP uute hoonete projekt ning EKP alaline esindus Washingtonis.

Benoît Cœuré vastutab alates 1. märtsist 2012 turuoperatsioonide eest. Alates tänasest kuuluvad tema vastutusalasse infosüsteemid ning maksed ja turuinfrastruktuur.

José Manuel González-Páramo vastutab kuni 29. veebruarini 2012 turuoperatsioonide eest. Alates tänasest kuuluvad tema vastutusalasse majandusuuringud, statistika, riskihaldus ja pangatähed.

Peter Praet vastutab järgmiste tegevusharude eest: majandus, personal, eelarve ja organisatsioon ning TARGET2-väärtpaberid.

Lisa

Mario Draghi, president

 • Avalikud suhted
 • Juhatuse nõunikud
 • ESRNi sekretariaat
 • Siseaudit
 • Sekretariaat ja keeleteenused

Vítor Constâncio, asepresident

 • Haldus (välja arvatud EKP uute hoonete projekt)
 • Finantsstabiilsus
 • Maksesüsteemide järelevaatamine

Jörg Asmussen

 • Rahvusvahelised ja Euroopa suhted
 • Õigusteenused
 • EKP uute hoonete projekt
 • EKP alaline esindus Washingtonis

Benoît Coeuré

 • Infosüsteemid
 • Turuoperatsioonid (alates 1. märts 2012)
 • Maksed ja turuinfrastruktuur

José Manuel González-Páramo

 • Pangatähed
 • Turuoperatsioonid (kuni 29. veebruar 2012)
 • Majandusuuringud
 • Riskihaldus
 • Statistika

Peter Praet

 • Majandus
 • Personal, eelarve ja organisatsioon
 • TARGET2-väärtpaberid
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid