Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy Výkonné rady ECB

3. ledna 2012

Výkonná rada Evropské centrální banky (ECB) s ohledem na svou společnou odpovědnost dnes rozhodla o rozdělení kompetencí mezi své členy, které je popsáno níže. Toto rozdělení nabývá okamžité účinnosti, pokud není uvedeno jinak.

Prezident ECB Mario Draghi bude mít vedle statutárních povinností předsedy Výkonné rady, Rady guvernérů a Generální rady ve své kompetenci nadále tyto organizační složky: komunikace, útvar poradců Výkonné rady, sekretariát ESRB, interní audit a sekretariát a jazykové služby.

Viceprezident ECB Vítor Constâncio bude mít vedle statutárních povinností zástupce prezidenta ECB ve své kompetenci také tyto organizační složky: vnitřní záležitosti (s výjimkou projektu nového sídla ECB) a finanční stabilita. Dále bude odpovědný za dohled nad platebními systémy.

Jörg Asmussen bude odpovědný za mezinárodní a evropské vztahy. Vedle své úlohy zástupce ECB na mezinárodních setkáních bude ECB zastupovat na zasedáních pracovní skupiny euroskupiny a Hospodářského a finančního výboru a účastnit se spolu s prezidentem či viceprezidentem zasedání euroskupiny, Rady ECOFIN a hlav států a vlád na úrovni EU a eurozóny. Dále bude odpovědný za právní služby, projekt nového sídla ECB a za stálé zastoupení ve Washingtonu.

Benoît Cœuré bude odpovědný počínaje 1. března 2012 za tržní operace a s okamžitou účinností za informační systémy a platební a tržní infrastrukturu.

José Manuel González-Páramo bude odpovědný do 29. února 2012 za tržní operace a s okamžitou platností za výzkum, statistiku, řízení rizik a bankovky.

Peter Praet bude odpovědný za ekonomii, za lidské zdroje, rozpočet a organizaci a za program TARGET2-Securities.

Příloha

Mario Draghi, prezident

 • Komunikace
 • Poradci Výkonné rady
 • Sekretariát ESRB
 • Interní audit
 • Sekretariát a jazykové služby

Vítor Constâncio, viceprezident

 • Vnitřní záležitosti (s výjimkou projektu nového sídla ECB)
 • Finanční stabilita
 • Dohled nad platebními systémy

Jörg Asmussen

 • Mezinárodní a evropské vztahy
 • Právní služby
 • Projekt nového sídla ECB
 • Stálé zastoupení ve Washingtonu

Benoît Cœuré

 • Informační systémy
 • Tržní operace – od 1. března 2012
 • Platební a tržní infrastruktura

José Manuel González-Páramo

 • Bankovky
 • Tržní operace – do 29. února 2012
 • Výzkum
 • Řízení rizik
 • Statistika

Peter Praet

 • Ekonomie
 • Lidské zdroje, rozpočet a organizace
 • TARGET2-Securities
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média