Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ansvarsfördelning mellan ledamöterna i ECB:s direktion

3 januari 2012

Europeiska centralbankens (ECB) direktion har idag, inom ramen för sitt gemensamma ansvar, enats om följande ansvarsfördelning mellan ledamöterna. Beslutet träder i kraft omedelbart, om inget annat anges.

Förutom de stadgeenliga uppgifterna som ordförande för direktionen, ECB-rådet och allmänna rådet, kommer ordförande Mario Draghi även i fortsättningen att ansvara för kommunikation, rådgivarna till direktionen, ESRB:s sekretariat, internrevision samt för sekretariat och språktjänster.

Förutom de stadgeenliga uppgifterna som ställföreträdare för ordföranden kommer vice ordförande Vítor Constâncio även i fortsättningen att ansvara för administration (exklusive projektet för ECB:s nya lokaler) och för finansiell stabilitet. Han kommer också att ansvara för tillsynen av betalningssystem.

Jörg Asmussen kommer att ansvara för internationella och europeiska förbindelser. Förutom rollen som ECB:s representant på internationella möten kommer han att representera ECB vid Eurogruppens arbetsgrupp och ekonomiska och finansiella kommittén och tillsammans med ordföranden eller vice ordföranden vid möten med Eurogruppen, Ekofin och möten med stats- eller regeringscheferna på EU- och euroområdesnivå. Dessutom kommer han att ansvara för rättsfrågor, ECB:s nya lokaler och ECB:s ständiga representation i Washington, D.C.

Från och med den 1 mars 2012 kommer Benoît Cœuré att ansvara för marknadsoperationer och, med omedelbar verkan för informationssystem samt för betalningssystem och marknadsinfrastruktur.

José Manuel González-Páramo kommer t.o.m. den 29 februari 2012 att ansvara för marknadsoperationer och, med omedelbar verkan, för forskning, statistik samt för betalningsmedel.

Peter Praet kommer att ansvara för ekonomisk och penningpolitisk analys, personal, budget och organisation samt programmet Target2‑värdepapper.

Bilaga

Mario Draghi, ordförande

 • Kommunikation
 • Rådgivare till direktionen
 • ESRB:s sekretariat
 • Internrevision
 • Sekretariat och språktjänster

Vítor Constâncio, vice ordförande

 • Administration (exklusive projektet för ECB:s nya lokaler)
 • Finansiell stabilitet
 • Tillsyn av betalningssystem

Jörg Asmussen

 • Internationella och europeiska förbindelser
 • Rättsfrågor
 • ECB:s nya lokaler
 • Den ständiga representationen i Washington, D.C.

Benoît Coeuré

 • Informationssystem
 • Marknadsoperationer fr.o.m. den 1 mars 2012
 • Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

José Manuel González-Páramo

 • Betalningsmedel
 • Marknadsoperationer t.o.m. den 29 februari 2012
 • Forskning
 • Avdelningen för riskhantering
 • Statistik

Peter Praet

 • Ekonomisk och penningpolitisk analys
 • HR, budget och organisation
 • Target2-värdepapper
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media