Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

12 януари 2009 г.

През втората половина на 2008 г. от обращение бяха изтеглени общо 354 000 фалшифицирани евробанкноти. Това е 13 % повече от задържаното през предходните шест месеца количество. От таблицата по-долу, в която е представена полугодишната тенденция по отношение на броя заловени фалшиви банкноти, проличава, че в последно време количеството им постепенно нараства.

Таблица 1. 

Период 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2
Брой фалшиви банкноти 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000

Все пак, тъй като количеството истински евробанкноти в обращение също се увеличава (като през втората половина на 2008 г. средният им брой е 12 милиарда [1]), делът на фалшифицираните банкноти остава малък. Ето защо обществеността може има доверие в качеството на евробанкнотите и техните защитни елементи. Същевременно Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и 16-те национални централни банки от еврозоната – приканва гражданите да бъдат бдителни и да проверяват истинността на получаваните от тях банкноти.

Разбивката по купюри на фалшивите банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2008 г., е както следва:

Таблица 2. 

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка по купюри (%) 0,5 1,5 43 34 17,5 3,5 0

В ретроспективен план най-често фалшифицираната банкнота е купюрата от 50 €, но през втората половина на 2008 г. най-често е фалшифицирана банкнотата от 20 €. Трите средни купюри (20 €, 50 € и 100 €) заедно представляват 94 % от всички фалшификати.

Повечето фалшификати, заловени през втората половина на 2008 г. (98 %), са открити в държави от еврозоната, само около 1 % са задържани в държави-членки на ЕС извън Еврозоната и още 1 % – в други части на света.

Евросистемата продължава да влага големи усилия, за да осигури добрата информираност на гражданите и на лицата, боравещи професионално с пари в брой, как да разпознават фалшивите банкноти. Фалшифицираните банкноти могат да бъдат лесно различени от истинските, като се приложи простата проверка „ПИПНЕТЕ, РАЗГЛЕДАЙТЕ, НАКЛОНЕТЕ“, описана в публикациите на Евросистемата и на уебсайта на ЕЦБ, както и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. При съмнение обаче банкнотата следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че може да е получил фалшива банкнота, трябва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява, към съответната национална централна банка, като предостави възможно най-пълна информация за произхода на банкнотата.

  1. [1] Броят на банкнотите в обращение е представен по-подробно на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите