Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

12 stycznia 2009 r.

W drugiej połowie 2008 r. wycofano z obiegu łącznie 354 000 fałszywych banknotów euro, czyli o około 13% więcej niż w poprzednim półroczu. Poniższa tabela przedstawia liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych półroczach. W ostatnim okresie notowano stopniowy wzrost.

Półrocze 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2
Liczba falsyfikatów 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000

Ponieważ jednak liczba autentycznych banknotów euro w obiegu również rosła (w drugiej połowie 2008 r. wynosiła średnio 12 miliardów [1]), należy uznać, że skala fałszerstw jest wciąż niewielka. Społeczeństwo może być zatem pewne, że banknoty euro i ich zabezpieczenia są wysokiej jakości. Niemniej jednak Eurosystem, czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 16 banków centralnych krajów strefy euro, stale przypomina o konieczności zachowania czujności i sprawdzania otrzymywanych banknotów.

Poniższa tabela przedstawia podział banknotów wycofanych z obiegu w drugim półroczu 2008 r. według nominałów.

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Procent poszczególnych nominałów 0,5 1,5 43 34 17,5 3,5 0

W przeszłości najpowszechniej fałszowanym banknotem było 50 €, ale w  drugiej połowie 2008 r. najczęściej podrabiano banknoty 20 €. Trzy środkowe nominały (20 €, 50 € i 100 €) stanowią mniej więcej 94% wszystkich falsyfikatów.

W drugim półroczu 2008 r. większość fałszywych banknotów (98%) wykryto w krajach strefy euro, około 1% w państwach członkowskich UE spoza tej strefy i około 1% w innych częściach świata.

Eurosystem nadal prowadzi intensywne działania, by zarówno osoby mające zawodowo do czynienia z gotówką, jak i zwykli obywatele byli dobrze poinformowani o sposobach sprawdzania autentyczności banknotów. Falsyfikaty można bez trudu wykryć przy pomocy prostego testu (sprawdź dotykiem – obejrzyj pod światło – obejrzyj pod kątem) opisanego w materiałach informacyjnych Eurosystemu oraz w serwisach internetowych EBC i krajowych banków centralnych Eurosystemu. W wypadku dalszych wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. W razie podejrzenia, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy przekazać wszelkie informacje na temat jego pochodzenia organom policji lub – jeśli jest to przyjęte – krajowemu bankowi centralnemu.

  1. [1] Szczegółowe informacje na temat liczby banknotów w obiegu można znaleźć w serwisie internetowym EBC pod adresem http://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami