Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijkse informatie betreffende vervalsing van bankbiljetten

12 januari 2009

In de tweede helft van 2008 zijn in totaal 354.000 valse eurobankbiljetten aan de circulatie onttrokken. Dit is een stijging van rond 13% ten opzichte van de in de daaraan voorafgaande zes maanden aangetroffen hoeveelheid. De onderstaande tabel, die de halfjaarlijkse tendens in het aantal aangetroffen vervalsingen aangeeft, laat zien dat er recentelijk sprake is geweest van een geleidelijke toename van het aantal vervalsingen.

Periode 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2
Aantal vervalsingen 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000 265.000 296.000 312.000 354.000

Aangezien het aantal echte bankbiljetten in omloop echter eveneens toeneemt (gemiddeld meer dan 12 miljard gedurende de tweede helft van 2008 [1]), blijft het aantal vervalsingen klein. Het publiek kan derhalve vertrouwen op de kwaliteit van de eurobankbiljetten en hun echtheidskenmerken. Wel adviseert het Eurosysteem, d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de zestien nationale centrale banken van het eurogebied, het publiek alert te zijn en de bankbiljetten die het in handen krijgt op echtheid te controleren.

De uitsplitsing naar coupure van de vervalsingen die in de tweede helft van 2008 aan de circulatie zijn onttrokken, is als volgt:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Uitsplitsing naar coupure (in %) 0,5 1,5 43 34 17,5 3,5 0

Het €50-biljet is historisch gezien het meest vervalste bankbiljet, maar in de tweede helft van 2008 was het €20-biljet het meest vervalste bankbiljet. De drie middelste coupures (€20, €50 en €100) waren samen goed voor ongeveer 94% van alle vervalsingen.

De overgrote meerderheid (98%) van de in de tweede helft van 2008 aangetroffen vervalsingen werd gevonden in de landen van het eurogebied. Slechts ongeveer 1% werd gevonden in de lidstaten van de EU die geen deel uitmaken van het eurogebied, en de resterende 1% in andere delen van de wereld.

Het Eurosysteem blijft zich krachtig inspannen om ervoor te zorgen dat zowel het publiek als de professionele geldverwerkers goed weten hoe zij een vervalst bankbiljet kunnen herkennen. Vervalste eurobankbiljetten kunnen gemakkelijk van echte eurobankbiljetten worden onderscheiden door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode die wordt beschreven in het informatiemateriaal van het Eurosysteem en op de websites van de ECB en de nationale centrale banken van het Eurosysteem. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet direct te worden vergeleken met een biljet waarvan men zeker weet dat het echt is. Eenieder die een vervalst bankbiljet denkt te hebben gekregen, dient contact op te nemen met de politie of, wanneer dit volgens de nationale regels mogelijk is, met de betreffende nationale centrale bank, en zo veel mogelijk details te geven over de herkomst van het biljet.

  1. [1] Het aantal bankbiljetten in omloop wordt nader toegelicht op de website van de ECB onder http://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media