Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ

12 Ιανουαρίου 2009

Το δεύτερο εξάμηνο του 2008, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία συνολικά 354.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Η ποσότητα αυτή συνιστά αύξηση κατά 13% περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει την εξαμηνιαία τάση του αριθμού των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν, ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων παρουσίασε πρόσφατα σταδιακή αύξηση.

Χρονική περίοδος 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2
Αριθμός πλαστών τραπεζογραμματίων 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000 265.000 296.000 312.000 354.000

Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία αυξάνεται επίσης (πάνω από 12 δισεκατομμύρια κατά μέσο όρο το δεύτερο εξάμηνο του 2008 [1]), η ποσότητα των πλαστών παραμένει μικρή. Επομένως, οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι για την ποιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους. Παράλληλα, το Ευρωσύστημα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι 16 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, εφιστά την προσοχή των πολιτών στο να ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων που λαμβάνουν.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλαστά τραπεζογραμμάτια κατά ονομαστική αξία που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2008:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Ανάλυση κατά ονομαστική αξία (%) 0,5 1,5 43 34 17,5 3,5 0

Κατά κανόνα, τα τραπεζογραμμάτια των 50 ευρώ παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης, όμως το δεύτερο εξάμηνο του 2008 τα τραπεζογραμμάτια των 20 ευρώ παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Οι τρεις μεσαίες ονομαστικές αξίες (20, 50 και 100 ευρώ) αντιστοιχούσαν σε περίπου 94% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων.

Η πλειονότητα (98%) των πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2008 εντοπίστηκαν σε χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ περίπου μόλις 1% εντοπίστηκε σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και το υπόλοιπο 1% σε άλλα μέρη του κόσμου.

Το Ευρωσύστημα εξακολουθεί να καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι τόσο οι πολίτες όσο και οι φορείς που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά είναι σωστά ενημερωμένοι ως προς τον τρόπο με τον οποίο να αναγνωρίζουν ένα πλαστό τραπεζογραμμάτιο. Είναι εύκολο να διακρίνει κανείς τα πλαστά από τα γνήσια τραπεζογραμμάτια χάρη στους τρεις απλούς ελέγχους (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία) που περιγράφονται στο ενημερωτικό υλικό του Ευρωσυστήματος, καθώς και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και τους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ωστόσο, το τραπεζογραμμάτιο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστό πρέπει να συγκρίνεται απευθείας με ένα τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα γνήσιο. Όποιος υποπτεύεται ότι έχει λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο θα πρέπει να επικοινωνήσει είτε με την αστυνομία είτε – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – με την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση του τραπεζογραμματίου.

  1. [1] Ο αριθμός των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία αναλύεται λεπτομερέστερα στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου