Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eurobankovek

12. ledna 2009

V druhé polovině roku 2008 bylo z oběhu staženo celkem 354 000 padělaných eurobankovek. Ve srovnání s množstvím zadrženým v předchozích šesti měsících to představuje nárůst o zhruba 13 %. Následující tabulka, která uvádí pololetní údaje o počtu zadržených padělků, ukazuje, že v poslední době jejich počet postupně vzrůstal.

Období 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2
Počet padělků 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000

Vzhledem k tomu, že však roste i počet pravých bankovek v oběhu (v průměru 12 mld. během druhého pololetí 2008 [1]), zůstává rozsah padělání malý. Kvalitě a ochranným prvkům eurobankovek může veřejnost důvěřovat. Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 16 národních centrálních bank eurozóny, však i nadále doporučuje, aby se veřejnost měla před možnými padělky na pozoru a pravost obdržených bankovek si ověřovala.

Rozdělení padělků podle nominální hodnoty, které byly staženy z oběhu ve druhém pololetí 2008, ukazuje následující tabulka:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Podíly jednotlivých hodnot (v %) 0,5 1,5 43 34 17,5 3,5 0

V minulosti byly nejčastěji padělány bankovky v hodnotě 50 €, ale ve druhém pololetí 2008 to byly nejčastěji bankovky v hodnotě 20 €. Tři prostřední nominální hodnoty (20 €, 50 € a 100 €) představovaly dohromady zhruba 94 % všech padělků.

Většina (98 %) všech padělků zadržených ve druhém pololetí 2008 byla nalezena v zemích eurozóny, přičemž zhruba 1 % bylo nalezeno v členských státech EU mimo eurozónu a zbývající 1 % v dalších částech světa.

Eurosystém nadále vyvíjí velké úsilí, aby veřejnost i subjekty zpracovávající hotovost byly dobře informovány o tom, jak rozpoznat padělané bankovky. Padělky lze od pravých bankovek snadno rozlišit hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním. Tento postup je popsán v informačních materiálech Eurosystému a na internetových stránkách ECB i národních centrálních bank Eurosystému. V případě pochybností je třeba podezřelou bankovku přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii, nebo – pokud to pravidla v daném státě umožňují – na příslušnou národní centrální banku a sdělit co možná nejpodrobnější informace o původu bankovky.

  1. [1] Počet obíhajících bankovek je podrobněji vysvětlen na internetových stránkách ECB na adrese http://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média