Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave euro pangatähtede võltsimise kohta

12. jaanuar 2009

2008. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 354 000 võltsitud euro pangatähte. Võrreldes varasema kuue kuu jooksul avastatud võltsingute arvuga on seda ligikaudu 13% rohkem. Allolev tabel, kus esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta, näitab võltsingute arvu hiljutist järkjärgulist kasvu.

Periood 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2
Võltsingute arv 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000

Arvestades, et kasvab ka ringluses olevate ehtsate pangatähtede arv (2008. aasta teisel poolel keskmiselt 12 miljardit [1]), püsib võltsingute osakaal siiski väike. Üldsus võib seega usaldada euro pangatähtede kvaliteeti ja turvaelemente. Eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 16 riigi keskpangad soovitavad siiski üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust.

Järgnev tabel annab ülevaate 2008. aasta teisel poolel ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuse järgi:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Jaotus nimiväärtuse järgi (%) 0,5 1,5 43 34 17,5 3,5 0

Varasematel perioodidel on enim võltsitud 50-eurost pangatähte, kuid 2008. aasta teisel poolel oli enim võltsitud 20-eurone. Kolm keskmise nimiväärtusega pangatähte (20-, 50- ja 100-eurone) moodustasid kõigist võltsingutest kokku umbes 94%.

2008. aasta teisel poolel avastati suurem osa (98%) ringluses olevatest võltsingutest euroala riikides, vaid ligikaudu 1% euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 1% muudes maailma piirkondades.

Eurosüsteem jätkab jõupingutusi, et tagada nii üldsusele kui ka sularahakäitlejatele teave selle kohta, kuidas võltsitud pangatähti ära tunda. Võltsinguid saab ehtsatest pangatähtedest hõlpsalt eristada. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse eurosüsteemi teabematerjalides ning EKP ja eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on teada. Alati, kui tekib kahtlus, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks võtta ühendust politseiga, edastades võimalikult palju teavet võltsingu päritolu kohta, või oma riigi keskpangaga, kui see on siseriikliku tava kohaselt lubatud.

  1. [1] Ringluses olevate pangatähtede arvuga seonduvat selgitatakse põhjalikumalt EKP veebilehel aadessil http://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid