Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av eurosedlar

12 januari 2009

Under andra halvåret 2008 togs totalt 354 000 falska eurosedlar ur omlopp. Detta innebär en ökning med ungefär 13 % från halvåret före. Följande tabell över halvårstrenden av antalet förfalskade sedlar som dragits in visar att det under senare tid varit en gradvis ökning av antalet förfalskningar.

Period 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2
Antal förfalskningar 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000

Eftersom antalet äkta sedlar också ökar (till i genomsnitt 12 miljarder under andra halvåret 2008 [1]) är förfalskningarnas antal fortfarande litet. Allmänheten kan lita på eurosedlarnas kvalitet och säkerhetsdetaljer. Samtidigt uppmanar Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de sexton nationella centralbankerna i euroområdet, allmänheten till vaksamhet och att granska de sedlar de tar emot.

Uppdelningen av förfalskningarna som tagits ur omlopp per valör under andra halvåret 2008 är:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Uppdelning per valör (i procent) 0,5 1,5 43 34 17,5 3,5 0

Historiskt sett har 50-eurosedeln varit den som oftast förfalskats, men under andra halvåret 2008 var det 20-eurosedeln. De tre valörerna 20, 50 och 100 euro stod tillsammans för omkring 94 % av alla förfalskningar.

Majoriteten (98 %) av förfalskningarna som drogs in under andra halvåret 2008 påträffades i euroländer, och bara 1 % i EU-stater utanför euroområdet och 1 % i andra delar av världen.

Eurosystemet fortsätter att lägga ner mycket arbete på att se till att både allmänheten och de som yrkesmässigt hanterar kontanter är väl informerade om hur man känner igen en förfalskad sedel. Förfalskningar kan lätt skiljas från äkta sedlar med det enkla känn-titta-luta-testet, som beskrivs i Eurosystemets publikationer och på ECB:s webbplats samt på webbplatserna för de nationella centralbankernas i Eurosystemet. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Den som misstänker att han eller hon fått en förfalskning uppmanas lämna in den till polisen, eller om nationell praxis så tillåter, till den nationella centralbanken, med så många uppgifter som möjligt om sedelns ursprung.

  1. [1] Antalet sedlar i omlopp förklaras utförligare på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media