Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

12. januára 2009

V druhej polovici roka 2008 bolo z obehu stiahnutých celkom 354 000 falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s predchádzajúcim šesťmesačným obdobím to predstavuje nárast o 13 %. Z nasledujúcej tabuľky, ktorá vyjadruje trend vývoja počtu zadržaných falzifikátov v jednotlivých polrokoch, vidieť, že ich počet sa v poslednej dobe postupne zvyšuje.

Obdobie 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2
Počet falzifikátov 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000

Vzhľadom na to, že zároveň rastie aj počet pravých eurových bankoviek v obehu (v druhom polroku 2008 bolo v obehu v priemere 12 miliárd bankoviek [1]), je však výskyt falošných bankoviek aj naďalej nízky. Verejnosť sa preto môže na kvalitu eurových bankoviek a ich ochranné prvky spoľahnúť. Napriek tomu Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 16 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, verejnosť vyzýva, aby bankovkám venovala pozornosť a overovala si ich pravosť.

Členenie falzifikátov stiahnutých z obehu v druhom polroku 2008 podľa nominálnej hodnoty bolo nasledujúce:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Členenie podľa nominálnej hodnoty (v %) 0,5 1,5 43 34 17,5 3,5 0

Z historického hľadiska sa síce najčastejšie falšuje bankovka v hodnote 50 €, ale v druhom polroku 2008 to bola bankovka v hodnote 20 €. Tri prostredné nominálne hodnoty (20 €, 50 € a 100 €) spolu predstavovali približne 94 % všetkých falzifikátov.

Väčšina (98 %) falzifikátov zadržaných v druhom polroku 2008 sa našla v krajinách eurozóny. Približne 1 % falzifikátov bolo zadržané v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a zostávajúce 1 % v ostatných častiach sveta.

Eurosystém aj naďalej vyvíja veľké úsilie na to, aby tak verejnosť ako aj profesionálni spracovatelia peňazí vedeli falzifikáty spoľahlivo rozpoznať. Falošné eurové bankovky sa dajú od pravých ľahko rozlíšiť jednoduchou skúškou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v publikáciách Eurosystému i na internetových stránkach ECB a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou. Každý, kto má podozrenie, že dostal falošnú bankovku, by sa mal obrátiť na políciu alebo na príslušnú národnú centrálnu banku (ak to predpisy v danom štáte umožňujú), a poskytnúť čo najviac informácií o pôvode falzifikátu.

  1. [1] Viac informácií o počte bankoviek v obehu sa nachádza na internetovej stránke ECB na adrese http://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá