Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Informācija par euro banknošu viltojumiem (tiek sniegta divreiz gadā)

2009. gada 12. janvārī

2008. gada 2. pusgadā kopumā no apgrozības tika izņemti 354 000 viltotu euro banknošu. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem sešiem mēnešiem no apgrozības izņemto banknošu skaits pieaudzis par aptuveni 13%. Tālāk tabulā, kurā parādītas viltojumu skaita pusgada tendences, redzams, ka pēdējā laikā viltojumu skaits pakāpeniski palielinājies.

Periods 1/2004 2/2004 1/2005 2/2005 1/2006 2/2006 1/2007 2/2007 1/2008 2/2008
Viltojumu skaits 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000

Tomēr viltošanas apmēri joprojām ir nelieli, jo pieaug arī apgrozībā esošo īsto banknošu skaits (2008. gada 2. pusgadā – vidēji 12 mljrd.) Tāpēc sabiedrība var uzticēties euro banknošu un to pretviltošanas elementu kvalitātei. Vienlaikus Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 16 euro zonas nacionālās centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem būt uzmanīgiem un pārbaudīt saņemto banknošu īstumu.

No apgrozības izņemto viltoto banknošu dalījums pēc nominālvērtības 2008. gada 2. pusgadā ir šāds.

5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Dalījums pēc nominālvērtības (%) 0.5 1.5 43 34 17.5 3.5 0

Agrāk visbiežāk viltoja 50 euro banknotes, bet 2008. gada 2. pusgadā visbiežāk tika viltotas 20 euro banknotes. Trīs vidējo nominālvērtību (20 euro, 50 euro un 100 euro) banknotes kopā veidoja apmēram 94% no visiem viltojumiem.

Lielais vairākums (98%) viltojumu 2008. gada 2. pusgadā atklāts euro zonas valstīs. Tikai aptuveni 1% atklāts ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un atlikušais 1% – citos pasaules reģionos.

Eurosistēma joprojām velta daudz pūļu, lai nodrošinātu, ka gan sabiedrība, gan profesionālie skaidrās naudas apstrādātāji ir labi informēti par to, kā atpazīt viltotu banknoti. Viltojumus var viegli atšķirt no īstām banknotēm, izmantojot Eurosistēmas publikācijās, ECB interneta lapā un Eurosistēmas nacionālo centrālo banku interneta lapās aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot. Bet, ja rodas šaubas, aizdomīgā banknote jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ikvienam, kam radušās aizdomas, ka viņa rīcībā nonācis viltojums, jāinformē vai nu policija vai – ja to pieļauj valsts prakse – attiecīgā nacionālā centrālā banka, sniedzot pēc iespējas sīkākas ziņas par banknotes izcelsmi.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem