Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av euron

13 januari 2006

Under andra halvåret 2005 togs total 286 000 falska eurosedlar ur omlopp. Dessa förfalskningar, uppdelade per valör, ger följande:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Uppdelning per valör (i procent) 1 6 28 56 5 2 2

Hitintills har 50-eurosedeln varit den valör som oftast förfalskats men under det här halvåret har dock en betydande ökning av antalet förfalskade 20-eurosedlar konstaterats, vilket motsvarats av en proportionerlig minskning i antalet förfalskade 50- och 100-eurosedlar. Således utgjorde 20- och 50-eurosedlarna 84 % av alla förfalskningar i omlopp.

Noteras bör att antalet förfalskningar nu varit stabil under mer än två år, vilket visas i halvårsinformationen nedan.

Period 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2
Antal förfalskningar 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000

Dessa siffror bör dessutom ses mot bakgrund av en gradvis ökning av antalet äkta sedlar i omlopp (10,4 miljarder i slutet av 2005).

Det har inte varit någon markant ändring i det övergripande fördelningsmönstret. Precis som under tidigare år har 97 % av förfalskningarna i omlopp hittats i euroområdet, ytterligare 1 % kom från andra EU-medlemsstater och 2 % från resten av världen, främst EU:s grannländer.

Allmänheten kan lita på eurosedlarnas kvalitet och säkerhetsdetaljer. Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de tolv nationella centralbankerna i euroområdet, fortsätter emellertid att uppmana allmänheten att vara vaksam och att granska de sedlar de tar emot. Alla typer av förfalskningar kan lätt upptäckas vid en noggrann undersökning med det enkla känn-titta-luta-testet, som beskrivs i Eurosystemets publikationer och på ECB:s webbplats samt på de nationella centralbankernas webbplatser. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta.

I kampen mot förfalskningar samarbetar Eurosystemet med Europol (som sprider information om beslag innan eurosedlarna och -mynten satts i omlopp) och Europeiska kommissionen (som ansvarar för att tillhandahålla information om förfalskade euromynt). Eurosysemet har också ett mycket gott samarbete med Interpol och de nationella polisstyrkorna i frågor som rör brottsbekämpning. Den som misstänker att han eller hon fått en förfalskning uppmanas lämna in den till polisen, eller i de fall nationell praxis så tillåter, till den nationella centralbanken, med så många uppgifter som möjligt om när och var förfalskningen erhölls

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media