Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Du kartus per metus skelbiama informacija apie eurų banknotų padirbinėjimą

2006 m. sausio 13 d.

2005 m. antrąjį pusmetį iš apyvartos išimta iš viso 286 000 padirbtų eurų banknotų. Lentelėje parodytas šių padirbtų banknotų pasiskirstymas pagal nominalą:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Pasiskirstymas pagal nominalą (%) 1 6 28 56 5 2 2

Iki šiol daugiausia buvo padirbinėjami 50 € banknotai. Tačiau per šį pusmetį labai padidėjo padirbtų 20 € banknotų dalis, ir atitinkamai buvo mažiau padirbtų 50 € ir 100 € banknotų. Padirbti 20 € ir 50 € eurų banknotai 2005 m. antroje pusėje kartu sudarė 84% visų apyvartoje aptiktų padirbtų banknotų.

Svarbu pastebėti, kad, kaip rodo lentelėje pateikti pusmečio duomenys, dvejus metus padirbinėjimo lygis nesikeitė:

Laikotarpis 2003/I 2003/II 2004/1 2004/II 2005/1 2005/II
Padirbtų banknotų kiekis 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000

Be to, šiuos duomenis reikia vertinti atsižvelgiant į tai, kad nuolat didėja apyvartoje esančių tikrų banknotų skaičius (2005 m. pabaigoje jų buvo 10,4 mlrd.).

Padirbtų banknotų pasiskirstymas beveik nepasikeitė: kaip ir ankstesniais pusmečiais 97% apyvartoje esančių padirbtų banknotų buvo aptikti euro zonoje, 1% padirbtų banknotų aptikta euro zonai nepriklausančiose ES valstybėse narėse, 2% – kitose pasaulio šalyse, daugiausia ES kaimyninėse šalyse.

Visuomenė gali pasitikėti eurų banknotų kokybe ir jų apsaugos požymiais. Tačiau Eurosistema, t. y. Europos Centrinis Bankas (ECB) ir 12 euro zonos nacionalinių centrinių bankų, ir toliau pataria visuomenei būti budriai ir tikrinti gaunamų banknotų autentiškumą. Įvairius padirbtus banknotus galima nesunkiai atskirti nuo tikrų taikant paprastą testą APČIUOPKITE-PAŽVELKITE-PAKREIPKITE, aprašytą Eurosistemos leidiniuose, ECB ir Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų interneto svetainėse. Kilus abejonei, įtartiną banknotą reikėtų palyginti su tokiu banknotu, dėl kurio tikrumo abejonių nekyla.

Eurosistema kovoja su padirbinėjimu, labai artimai bendradarbiaudama su Europolu (kuris platina informaciją apie padirbtų eurų banknotų ir monetų konfiskavimą prieš jiems patenkant į apyvartą) ir Europos Komisija (kuri yra atsakinga už informacijos apie padirbtas euro monetas platinimą). Teisėsaugos klausimais Eurosistema taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Interpolu ir nacionalinėmis policijos pajėgomis. Asmuo, įtaręs, kad gavo padirbtą banknotą, turėtų kreiptis į policiją arba, jei tai numatyta pagal vietinę tvarką, į atitinkamą nacionalinį centrinį banką, pateikdamas kiek galima daugiau informacijos apie tai, iš kur banknotas gautas.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai