Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ

13 Ιανουαρίου 2006

Το δεύτερο εξάμηνο του 2005, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία συνολικά 286.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλαστά τραπεζογραμμάτια κατά ονομαστική αξία:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Ανάλυση κατά ονομαστική αξία (%) 1 6 28 56 5 2 2

Μέχρι σήμερα, τα τραπεζογραμμάτια των 50 ευρώ παρουσίαζαν πάντοτε τα υψηλότερα ποσοστά πλαστών. Στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου, ωστόσο, σημειώθηκε σημαντική αύξηση του ποσοστού των πλαστών τραπεζογραμματίων των 20 ευρώ και αντίστοιχη μείωση των ποσοστών των πλαστών τραπεζογραμματίων των 50 και των 100 ευρώ. Επομένως, το δεύτερο εξάμηνο του 2005, τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ μαζί αντιστοιχούσαν στο 84% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν σε κυκλοφορία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το επίπεδο πλαστών τραπεζογραμματίων έχει παραμείνει σταθερό για περισσότερα από δύο χρόνια, σύμφωνα με τα εξαμηνιαία στοιχεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Χρονική περίοδος 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2
Αριθμός πλαστών 231.000 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000

Επιπλέον, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με τη σταδιακή αύξηση του αριθμού των γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία (10,4 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2005).

Δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή στο συνολικό τρόπο κατανομής: όπως και τα προηγούμενα εξάμηνα, το 97% των πλαστών τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία εντοπίστηκε στη ζώνη του ευρώ, ένα επιπλέον 1% προήλθε από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ και ένα 2% από τον "υπόλοιπο κόσμο", κυρίως από χώρες που γειτνιάζουν με την ΕΕ.

Οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι για την ποιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους. Ωστόσο, το Ευρωσύστημα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι 12 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, εξακολουθεί να εφιστά την προσοχή των πολιτών στο να ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων που λαμβάνουν. Είναι εύκολο να διακρίνει κανείς όλα τα είδη πλαστών τραπεζογραμματίων από τα γνήσια χάρη στους τρεις απλούς ελέγχους (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία) που περιγράφονται στο ενημερωτικό υλικό του Ευρωσυστήματος και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, καθώς και στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το τραπεζογραμμάτιο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστό πρέπει να συγκρίνεται απευθείας με ένα τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα γνήσιο.

Για την καταπολέμηση της παραχάραξης, το Ευρωσύστημα συνεργάζεται πολύ στενά με την Europol (η οποία παρέχει στοιχεία για την κατάσχεση πλαστών τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ πριν τεθούν σε κυκλοφορία) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η οποία είναι αρμόδια για την παροχή στοιχείων σχετικά με τα πλαστά κέρματα ευρώ). Το Ευρωσύστημα έχει επίσης πολύ καλή συνεργασία με την Interpol και τις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις για θέματα επιβολής του νόμου. Οποιοσδήποτε υποπτεύεται ότι έχει λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο θα πρέπει να επικοινωνήσει είτε με την αστυνομία είτε – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – με την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση του τραπεζογραμματίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου