Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eura

13. ledna 2006

V druhé polovině roku 2005 bylo z oběhu staženo celkem 286 000 padělaných eurobankovek. Rozdělení padělků podle nominální hodnoty:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Podíly jednotlivých hodnot (v %) 1 6 28 56 5 2 2

Bankovky v hodnotě 50 € byly dosud padělány nejčastěji, avšak v tomto pololetí došlo v výraznému zvýšení podílu padělků bankovek v hodnotě 20 €. Tomu odpovídal i nižší podíl padělků bankovek v hodnotě 50 € a 100 €. Ve druhé polovině roku 2005 tedy představovaly padělky bankovek v hodnotě 20 € a 50 € celkem 84 % všech padělků nalezených v oběhu.

Je třeba poznamenat, že počet padělků zůstal v posledních dvou letech stabilní, jak ukazují i tyto pololetní údaje:

Období 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2
Počet padělků 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000

Na tyto hodnoty je však třeba pohlížet v kontextu postupně rostoucího počtu pravých bankovek v oběhu (10,4 miliard na konci roku 2005).

Nedošlo ani k žádné významné změně v celkovém geografickém rozmístění padělků. Stejně jako v předchozích pololetích bylo 97 % padělků zachyceno v eurozóně, další 1 % bylo nalezeno v členských státech mimo eurozónu a zbývající 2 % „v ostatních částech světa“, především v zemích, které sousedí s EU.

Kvalitě a ochranným prvkům eurobankovek může veřejnost důvěřovat. Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 12 národních centrálních bank eurozóny, však i nadále doporučuje, aby se veřejnost měla před možnými padělky na pozoru a pravost bankovek si ověřovala. Všechny druhy padělků lze od pravých bankovek snadno rozlišit hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním. Tento postup je popsán v informačních materiálech Eurosystému a na internetových stránkách ECB i národních centrálních bank Eurosystému. V případě pochybností je třeba podezřelou bankovku přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá.

Eurosystém v boji proti padělání peněz velmi úzce spolupracuje s Europolem (který zveřejňuje informace o zachycení padělků eurobankovek a mincí před jejich uvedením do oběhu) a s Evropskou komisí (která odpovídá za zveřejňování informací o padělcích euromincí). Při potírání padělatelství udržuje Eurosystém také dobré pracovní vztahy s Interpolem a policejními složkami jednotlivých států. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii, nebo – pokud to pravidla v daném státě umožňují – na příslušnou národní centrální banku a sdělit co možná nejpodrobnější informace o původu bankovky.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média