Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijks overzicht betreffende vervalsing van de euro

13 januari 2006

In de tweede helft van 2005 zijn in totaal 286.000 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen. De uitsplitsing van deze vervalsingen naar coupure is als volgt:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Uitsplitsing naar coupure (in %) 1 6 28 56 5 2 2

Tot nu toe is het €50-biljet altijd het meest vervalste bankbiljet geweest: gedurende het afgelopen half jaar is er echter sprake geweest van een significante toename van het aantal vervalste €20-biljetten en een overeenkomstige daling in het aantal vervalste €50 en €100-biljetten. Derhalve kwam gedurende de tweede helft van 2005 84% van alle in omloop zijnde vervalsingen voor rekening van de €20 en €50-biljetten.

Het is van belang hierbij op te merken dat het aantal aangetroffen valse biljetten al meer dan twee jaar stabiel is gebleven, zoals blijkt uit de onderstaande halfjaarlijkse cijfers:

Periode 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2
Aantal vervalsingen 231.000 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000

Verder dienen deze cijfers te worden gezien in de context van een geleidelijke toename van het aantal echte bankbiljetten in omloop (10,4 miljard aan het einde van 2005).

Wat betreft het algehele verdelingspatroon zijn geen significante veranderingen opgetreden: net als in voorgaande halfjaarsperioden werd 97% van de in omloop zijnde vervalsingen in het eurogebied aangetroffen; nog eens 1% was uit andere EU-lidstaten buiten het eurogebied afkomstig; en 2% kwam uit de “rest van de wereld”, voornamelijk uit de buurlanden van de EU.

Het publiek kan vertrouwen op de kwaliteit van de eurobankbiljetten en hun echtheidskenmerken. Het Eurosysteem, d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de twaalf nationale centrale banken van het eurogebied, blijft echter het publiek adviseren alert te zijn en de bankbiljetten die zij in handen krijgen op echtheid te controleren. Alle typen vervalste eurobankbiljetten kunnen gemakkelijk van echte eurobankbiljetten worden onderscheiden door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode zoals die is beschreven in het informatiemateriaal van het Eurosysteem en op de website van de ECB en die van de nationale centrale banken van het Eurosysteem. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet echter te worden vergeleken met een biljet waarvan men weet dat het echt is.

Het Eurosysteem werkt bij de bestrijding van vervalsing zeer nauw samen met Europol (dat informatie verspreidt over vervalste eurobankbiljetten en euromunten die in beslag zijn genomen voordat ze in omloop konden worden gebracht) en de Europese Commissie (die verantwoordelijk is voor de verspreiding van informatie betreffende vervalsing van euromunten). Het Eurosysteem werkt tevens goed samen met Interpol en de nationale politiekorpsen op het gebied van wetshandhaving. Een ieder die een vervalst bankbiljet in handen denkt te hebben gekregen, wordt verzocht contact op te nemen met de plaatselijke politie of, wanneer dit volgens de nationale regels mogelijk is, met de betreffende nationale centrale bank, en zo veel mogelijk details te geven over de herkomst ervan.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media