Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

13 stycznia 2006 r.

W drugiej połowie 2005 r. wycofano z obiegu łącznie 286.000 fałszywych banknotów euro. Poniższa tabela przedstawia podział fałszywych banknotów według nominałów:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Odsetek poszczególnych nominałów 1 6 28 56 5 2 2

Dotychczas najczęściej fałszowanym nominałem było 50 €, jednakże w ciągu analizowanego półrocza nastąpił znaczący wzrost udziału nominałów 20 € wśród falsyfikatów i proporcjonalny spadek udziału falsyfikatów 50 € i 100 €. W drugim półroczu 2005 r. nominały 20 € i 50 € stanowiły łącznie 84% wszystkich falsyfikatów wycofanych z obiegu.

Należy zauważyć, że od dwóch lat poziom fałszerstw utrzymuje się na stabilnym poziomie, co ilustruje poniższa tabela:

Półrocze 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2
Liczba falsyfikatów 231.000 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000

Powyższe liczby należy przy tym analizować w kontekście stopniowo rosnącej liczby prawdziwych banknotów w obiegu (10,4 mld sztuk na koniec 2005 r.).

Nie odnotowano znaczących zmian w rozkładzie terytorialnym: podobnie jak w poprzednich półroczach 97% falsyfikatów wykryto w obszarze euro; kolejny 1% zidentyfikowano w innych państwach członkowskich UE, zaś 2% napłynęło z „reszty świata”, głównie z krajów sąsiadujących z UE.

Społeczeństwo może być pewne, że banknoty euro i ich zabezpieczenia są wysokiej jakości. Niemniej jednak Eurosystem, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) oraz 12 krajowych banków centralnych obszaru euro, stale informuje opinię publiczną o potrzebie zachowania czujności i sprawdzania autentyczności otrzymywanych banknotów. Wszystkie typy falsyfikatów można bez trudu odróżnić od autentycznych banknotów przy pomocy prostego testu (sprawdź dotykiem – obejrzyj pod światło – obejrzyj pod kątem) opisanego w materiałach informacyjnych Eurosystemu, na stronie internetowej EBC oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W przypadku wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny.

W walce z fałszerstwami Eurosystem ściśle współpracuje z Europolem (który upowszechnia informacje o fałszywych banknotach i monetach euro przechwyconych jeszcze przed wprowadzeniem do obiegu) oraz z Komisją Europejską (odpowiedzialną za upowszechnianie informacji o fałszywych monetach euro). Eurosystem ma również dobre kontakty robocze z Interpolem i policjami poszczególnych krajów w sprawach ścigania przestępstw. W razie podejrzenia, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy skontaktować się z policją lub – tam gdzie jest to przyjęte – właściwym krajowym bankiem centralnym, podając wszelkie możliwe informacje na temat pochodzenia banknotu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami