Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Informācija par euro viltojumiem (tiek sniegta divreiz gadā)

2006. gada 13. janvārī

2005. gada otrajā pusē pavisam no apgrozības tika izņemtas 286 000 viltotas euro banknotes. Viltoto banknošu dalījums pēc nominālvērtības ir šāds.

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Dalījums pēc nominālvērtības (%) 1 6 28 56 5 2 2

Līdz šim vienmēr visbiežāk tika viltotas 50 euro banknotes. Taču šajā pusgadā ievērojami pieaudzis viltoto 20 euro banknošu īpatsvars un attiecīgi samazinājies viltoto 50 euro un 100 euro banknošu īpatsvars. Tādējādi 2005. gada otrajā pusē 20 un 50 euro banknotes kopā veidoja 84% no visām viltotajām euro banknotēm, kas atklātas apgrozībā.

Svarīgi, ka viltojumu skaits vairāk kā divus gadus saglabājies stabils, kā liecina šie pusgada dati.

Periods 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2
Viltojumu skaits 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000

Turklāt, aplūkojot šos skaitļus, jāņem vērā, ka īsto banknošu skaits apgrozībā pakāpeniski pieaug (2005. gada beigās – 10.4 mljrd.).

Vispārējā izplatības tendence nav būtiski mainījusies. Tāpat kā iepriekšējos gados 97% viltoto banknošu atklātas euro zonā, 1% nāk no citām ES dalībvalstīm ārpus euro zonas, un 2% – no "pārējās pasaules", galvenokārt no ES kaimiņvalstīm.

Sabiedrība var uzticēties euro banknošu kvalitātei un to pretviltošanas elementu drošībai. Tomēr Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 12 euro zonas nacionālās centrālās bankas joprojām iesaka iedzīvotājiem uzmanīties un pārbaudīt viņu rīcībā nonākušo banknošu īstumu. Jebkurus viltojumus var viegli atšķirt no īstām banknotēm, izmantojot Eurosistēmas publikācijās, ECB interneta lapā un Eurosistēmas nacionālo centrālo banku interneta lapās aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot. Bet ja rodas šaubas, aizdomīgā banknote jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta.

Cīņā ar viltojumiem Eurosistēma ļoti cieši sadarbojas ar Eiropolu (kas izplata informāciju par viltotajām euro banknotēm un monētām, kuras konfiscētas pirms to nonākšanas apgrozībā) un Eiropas Komisiju (kuras uzdevums ir informēt par viltotajām euro monētām). Likuma piemērošanas jautājumos Eurosistēmai ir labas darba attiecības arī ar Interpolu un valstu policijas dienestiem. Ikvienam, kam rodas aizdomas, ka viņa rīcībā nonācis viltojums, jāinformē vai nu policija vai – ja to pieļauj attiecīgās valsts prakse – attiecīgā nacionālā centrālā banka, sniedzot pēc iespējas sīkākas ziņas par banknotes izcelsmi.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem