Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave euro pangatähtede võltsimise kohta

13. jaanuar 2006

2005. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 286 000 võltsitud euro pangatähte. Järgnev tabel annab ülevaate võltsingute jaotusest nimiväärtuse järgi:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Jaotus nimiväärtuse järgi (%) 1 6 28 56 5 2 2

Siiani on enim võltsitud 50-eurost pangatähte, kuid 2005. aasta teisel poolel sagenes märkimisväärselt 20-euroste rahatähtede võltsimine ning 50- ja 100-euroseid pangatähti võltsiti vähem. Seega moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed 2005. aasta teisel poolel ringlusest leitud võltsingutest 84%.

Tuleb märkida, et järgnevalt esitatud poolaastaandmete kohaselt on võltsingute arv püsinud stabiilsena juba üle kahe aasta:

Ajavahemik 2003/I pa 2003/II pa 2004/I pa 2004/II pa 2005/I pa 2005/II pa
Võltsingute arv 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000

Neid andmeid vaadeldes tuleks silmas pidada ringluses olevate ehtsate pangatähtede arvu järkjärgulist kasvu (2005. aasta lõpus oli korraga ringluses 10,4 miljardit pangatähte).

Võltsingute levikus ei ole suuri muutusi toimunud: sarnaselt eelnenud poolaastatega avastati 97% võltsingutest euroalal, 1% euroalavälistest ELi liikmesriikidest ning 2% ülejäänud maailmast, peamiselt ELi naaberriikidest.

Avalikkus võib usaldada euro pangatähtede kvaliteeti ja turvaelemente. Eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 12 riigi keskpangad soovitavad siiski üldsusel olla jätkuvalt tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Kõiki võltsinguid saab ehtsatest pangatähtedest hõlpsalt eristada. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse eurosüsteemi teabematerjalides ning EKP ja eurosüsteemi riikide keskpankade kodulehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teisega, mille ehtsuses ollakse kindel.

Võltsimisvastases võitluses teeb eurosüsteem tihedat koostööd Europoli (levitab teavet enne ringlusse jõudmist konfiskeeritud võltsitud euro pangatähtede ja müntide kohta) ja Euroopa Komisjoniga (vastutab võltsitud euro münte käsitleva teabe levitamise eest). Õiguskaitseküsimustes on eurosüsteemil head koostöösuhted Interpoli ja siseriiklike politseiasutustega. Kõigil, kes kahtlustavad, et nende kätte on sattunud võltsitud pangatäht, palutakse see üle anda politseile, edastades võimalikult palju teavet võltsingu päritolu kohta, või oma riigi keskpangale, kui see on siseriikliku tava kohaselt lubatud.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid