Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Polletno poročilo o ponarejanju eurobankovcev

13. januar 2006

V drugi polovici leta 2005 je bilo iz obtoka umaknjenih skupno 286.000 ponarejenih eurobankovcev. Deleži ponarejenih bankovcev po apoenih so prikazani v tabeli.

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Delež apoenov (v %) 1 6 28 56 5 2 2

Do sedaj je bil bankovec za 50 € ves čas največkrat ponarejeni bankovec, v drugi polovici leta 2005 pa se je delež ponarejenih bankovcev za 20 € znatno povečal, delež ponarejenih bankovcev za 50 € in 100 € pa se je ustrezno zmanjšal. V tem obdobju so tako bankovci za 20 € in 50 € skupaj predstavljali 84% vseh ponaredkov, ki so bili odkriti v obtoku.

Pri tem je pomembno opozoriti na dejstvo, da je ostal obseg ponarejanja v več kot dveh letih večinoma nespremenjen, kot kažejo spodnji podatki za polletna obdobja.

Obdobje 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2
Število ponaredkov 231.000 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000

Te podatke je ravno tako smiselno primerjati s številom pristnih bankovcev v obtoku, ki se postopno povečuje in je ob koncu leta 2005 znašalo 10,4 milijarde.

Geografska porazdeljenost odkritih ponaredkov se ni bistveno spremenila. Kot v prejšnjih polletjih je bilo 97% ponaredkov odkritih na euroobmočju, 1% ponaredkov je prišel iz držav članic EU zunaj euroobmočja, 2% pa iz drugih držav, predvsem tistih, ki mejijo na EU.

ECB javnosti zagotavlja, da so eurobankovci in njihovi zaščitni elementi kakovostni in zanesljivi. Kljub temu Eurosistem, tj. Evropska centralna banka (ECB) in 12 nacionalnih centralnih bank euroobmočja, uporabnike še naprej opozarja, naj bodo pozorni in preverjajo pristnost prejetih bankovcev. Vse ponaredke je mogoče enostavno razlikovati od pristnih bankovcev s pomočjo preprostega preskusa OTIP-POGLED-NAGIB, ki je opisan v publikacijah Eurosistema in na spletni strani ECB ter na spletnih straneh nacionalnih centralnih bank Eurosistema. Če ste v dvomih, je sumljiv bankovec najbolje primerjati z drugim, za katerega veste, da je pristen.

Eurosistem v boju proti ponarejanju tesno sodeluje z Europolom (ki objavlja informacije o zasegih ponarejenih eurobankovcev in kovancev preden pridejo v obtok) in Evropsko komisijo (ki je odgovorna za objavljanje informacij o ponarejenih eurokovancih). Eurosistem na področju kazenskega pregona ravno tako dobro sodeluje z Interpolom in nacionalnimi policijami. Kdor posumi, da je prejel ponaredek, naj se obrne na policijo (kjer je to v skladu z ustaljenim načinom ravnanja) ali svojo nacionalno centralno banko in pri tem navede čim več podrobnosti o izvoru bankovca.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije