Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurobankoviek

13. januára 2006

V druhej polovici roka 2005 bolo z obehu stiahnutých celkom 286 000 falzifikátov eurobankoviek. Členenie falzifikátov podľa nominálnej hodnoty je nasledovné:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Členenie podľa nominálnej hodnty (v %) 1 6 28 56 5 2 2

Najčastejšie falšovanými boli doteraz vždy bankovky v hodnote €50. Počas posledného polroka však výrazne vzrástol pomerný počet falošných bankoviek v hodnote €20 a zároveň bol zaznamenaný pokles pomerného počtu falzifikátov v hodnote €50 a €100. Bankovky €20 a €50 v druhom polroku 2005 spolu predstavovali 84 % všetkých zadržaných falzifikátov.

Je dôležité poznamenať, že frekvencia výskytu falzifikátov bola v posledných dvoch rokoch stabilná, ako ukazujú i polročné údaje v tabuľke:

Obdobie 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2
Počet falzifikátov 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000

Tieto údaje je okrem toho potrebné vnímať v kontexte postupného zvyšovania počtu pravých bankoviek v obehu (10,4 miliardy na konci roka 2005).

V členení falzifikátov podľa miesta zadržania nedošlo k výraznejším zmenám. Podobne ako v predchádzajúcich polrokoch bolo 97 % falzifikátov v obehu zadržaných v eurozóne, ďalšie 1 % pochádza z ostatných členských štátov EÚ mimo eurozóny a 2 % zo „zvyšku sveta“, predovšetkým z krajín susediacich s EÚ.

Verejnosť môže kvalite eurobankoviek a ich ochranným prvkom dôverovať. Napriek tomu však Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 12 národných centrálnych bánk eurozóny, naďalej varuje verejnosť pred možným výskytom falošných bankoviek a upozorňuje na potrebu kontroly pravosti prijatých bankoviek. Všetky typy falošných eurobankoviek sa dajú od pravých ľahko rozlíšiť jednoduchou skúškou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v publikáciách Eurosystému a na internetových stránkach ECB i jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je však najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou.

V boji proti falšovaniu peňazí Eurosystém veľmi úzko spolupracuje s Europolom (ktorý zverejňuje informácie o falzifikátoch eurobankoviek a euromincí zadržaných pred ich vstupom do obehu) a Európskou komisiou (ktorá je zodpovedná za poskytovanie informácií o falošných eurominciach). Eurosystém zároveň udržiava dobré pracovné vzťahy s Interpolom a národnými policajnými zbormi v záležitostiach výkonu práva. Každý, kto má podozrenie, že prišiel do styku s falošnou bankovkou, by sa mal obrátiť na políciu, prípadne na príslušnú národnú centrálnu banku (ak to predpisy v danom štáte umožňujú), a poskytnúť čo najviac informácií o pôvode falzifikátu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá