Menu
PRESSMEDDELANDE

Belopp som skall tilldelas genom långfristiga refinansieringstransaktioner under 2005

14 januari 2005

ECB-rådet har beslutat att öka tilldelningsbeloppet från 25 miljarder euro till 30 miljarder euro för var och en av de långfristiga refinansieringstransaktioner som skall genomföras under 2005.

Det högre beloppet tar hänsyn till de ökade likviditetsbehov som banksystemet i euroområdet beräknas ha under 2005. Eurosystemet kommer emellertid att fortsätta att tillhandahålla likviditet främst genom sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

ECB-rådet kan besluta att ändra tilldelningsbeloppet i början av 2006.

Speaking engagements

Kontakt för media