Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju piedāvājuma apjoms 2005. gadā

2005. gada 14. janvārī

ECB Padome nolēmusi 2005. gadā katras ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas piedāvājuma apjomu palielināt no 25 mljrd. euro līdz 30 mljrd. euro.

Nosakot šādu lielāku apjomu, ņemtas vērā 2005. gadā gaidāmās augstākās likviditātes vajadzības euro zonas banku sistēmā. Taču Eurosistēma turpinās nodrošināt likviditātes lielāko daļu, veicot galvenās refinansēšanas operācijas.

2006. gada sākumā Padome var pieņemt lēmumu atkal koriģēt piedāvājuma apjomu.

Speaking engagements

Kontaktinformācija presei