Menu
PERSBERICHT

Toewijzingsbedrag voor de langerlopende herfinancieringstransacties in het jaar 2005

14 januari 2005

De Raad van Bestuur heeft besloten het toewijzingsbedrag voor elk van de langerlopende herfinancieringstransacties die in het jaar 2005 zullen worden verricht, te verhogen van

EUR 25 miljard naar EUR 30 miljard.

Deze verhoging is ingegeven door de verwachte grotere liquiditeitsbehoeften van het bankwezen van het eurogebied in het jaar 2005. Het Eurosysteem zal echter het grootste deel van de liquiditeit blijven verschaffen door middel van zijn basis-herfinancieringstransacties.

De Raad van Bestuur kan besluiten het toewijzingsbedrag aan het begin van 2006 wederom aan te passen.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media