Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Znesek dodelitve za operacije dolgoročnejšega refinanciranja v letu 2005

14. januar 2005

Svet ECB je sklenil, da vsakokratni znesek dodelitve za operacije dolgoročnejšega refinanciranja, ki bodo izvedene v letu 2005, poveča s 25 milijard EUR na 30 milijard EUR.

Povečanje zneska upošteva višje likvidnostne potrebe bančnega sistema euro območja, ki so pričakovane v letu 2005. Eurosistem bo kljub temu večino likvidnostnih sredstev še nadalje zagotavljal z glavnimi operacijami refinanciranja.

Svet ECB utegne dodelitveni znesek ponovno prilagoditi v začetku leta 2006.

Speaking engagements

Stiki za medije