Menu
PRESSEMEDDELELSE

Tildelingsbeløb for de langfristede markedsoperationer i 2005

14. januar 2005

Styrelsesrådet har besluttet at hæve tildelingsbeløbet for de langfristede markedsoperationer fra 25 mia. euro til 30 mia. euro pr. operation i 2005.

Stigningen er fastsat ud fra en forventning om et øget likviditetsbehov i euroområdets banksektor i 2005. Eurosystemet vil imidlertid fortsat tilvejebringe størstedelen af likviditeten via de primære markedsoperationer.

Styrelsesrådet kan beslutte at justere tildelingsbeløbet igen i begyndelsen af 2006.

Speaking engagements

Medie- og pressehenvendelser