Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

Přidělovaná částka v dlouhodobějších refinančních operacích v roce 2005

14. ledna 2005

Rada guvernérů ECB rozhodla zvýšit částku přidělovanou pro jednotlivé dlouhodobější refinanční operace, které budou prováděny v roce 2005, z 25 mld. EUR na 30 mld. EUR.

Zvýšená částka bere v úvahu vyšší poptávku po likviditě bankovního systému v eurozóně předpokládanou pro rok 2005. Eurosystém bude však nadále zajišťovat likviditu většinou prostřednictvím hlavních refinančních operací.

Rada guvernérů může rozhodnout, že přidělovanou částku opět upraví na začátku roku 2006.

Speaking engagements

Kontakty pro média