Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Kwota środków przydzielanych w dłuższych operacjach refinansujących w 2005 r.

14 stycznia 2005 r.

Rada Prezesów postanowiła podnieść z 25 mld euro do 30 mld euro kwotę środków przydzielanych w ramach każdej z dłuższych operacji refinansujących, które mają być przeprowadzone w 2005 r.

Podwyższona kwota uwzględnia przewidywany na 2005 r. wzrost zapotrzebowania na płynność ze strony systemu bankowego obszaru euro. Głównym źródłem płynności dostarczanej przez Eurosystem pozostaną jednak podstawowe operacje refinansujące.

Rada Prezesów może ponownie skorygować kwotę przydzielanych środków na początku 2006 r.

Speaking engagements

Kontakt z mediami