Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Umiestňovaná čiastka dlhodobejších refinančných obchodov v roku 2005


14. januára 2005

Rada guvernérov rozhodla o zvýšení umiestňovanej čiastky v jednotlivých dlhodobejších refinančných obchodoch v roku 2005 z 25 mld. EUR na 30 mld. EUR.

Zvýšená čiastka berie do úvahy väčšiu potrebu likvidity v rámci bankového systému eurozóny, ktorá sa očakáva v roku 2005. Eurosystém však bude väčšinu likvidity naďalej poskytovať prostredníctvom svojich hlavných refinančných operácií.

Rada guvernérov môže o ďalšej úprave výšky refinančných obchodov rozhodnúť začiatkom roku 2006.

Speaking engagements

Kontakt pre médiá