Menu
STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Ammont allokat għall-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal għas-sena 2005

14 ta' Jannar 2005

Il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jżid l-ammont allokat għal kull operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal li ssir fis-sena 2005 minn EUR 25 biljun għal EUR 30 biljun.

Dan l-ammont miżjud iqis il-ħtieġa ta’ aktar likwidità fis-sistema bankarja taż-żona ta’ l-euro mistennija għas-sena 2005. Madankollu l-Eurosistema ser tkompli tipprovdi l-parti l-kbira tal-likwidità permezz ta’ l-operazzjonijiet prinċipali ta’ rifinanzjament tagħha.

Il-Kunsill Governattiv jista’ jiddeċiedi li jerġa jaġġusta l-ammont allokat fil-bidu ta’ l-2006.

Speaking engagements

Kuntatti midja