Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų paskirstoma suma 2005 m.

2005 m. sausio 14 d.

Valdančioji taryba nusprendė padidinti paskirstomą sumą kiekvienai iš ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų, kurios bus vykdomos 2005 m., nuo 25 iki 30 mlrd. eurų.

Didesnė suma nustatyta atsižvelgiant į numatomus didesnius euro zonos bankų sistemos likvidumo poreikius 2005 m. Tačiau Eurosistema ir toliau daugiausia likvidumo suteiks savo pagrindinėmis refinansavimo operacijomis.

Valdančioji taryba gali nuspręsti dar kartą pakoreguoti paskirstomą sumą 2006 m. pradžioje.

Speaking engagements

Kontaktai žiniasklaidai