Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av euron

13 januari 2005

Under andra halvåret 2004 togs 287 000 falska eurosedlar ur omlopp. Denna siffra avser både euroområdet och länder utanför euroområdet. Uppgifterna skall jämföras med de för första halvåret då runt 307 000 förfalskningar omhändertogs. Antalet förfalskade sedlar för 2004 är runt 594 000. Även om detta är en ökning på ca. 8 % jämfört med 2003 är trenden nedåtgående.

Uppdelning per valör ger följande:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Totalt
Uppdelning per valör (i procent) 1 5 24 48 17 4 1 100 %

Dessa siffror skall jämföras med antalet äkta sedlar i omlopp (ca. nio miljarder).

Allmänheten kan lita på eurosedlarnas kvalitet och säkerhetsdetaljer. Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de tolv nationella centralbankerna i euroområdet, fortsätter emellertid att varna för risken att få falska sedlar. Det är lätt att identifiera de allra flesta förfalskningar av eurosedlar genom att KÄNNA-TITTA-LUTA, dvs. den metod som beskrivs i Eurosystemets informationsmaterial. En beskrivning av denna testmetod finns på ECB:s webbplats[1]. Även välgjorda förfalskningar kan upptäckas vid en noggrann undersökning med denna metod. I tveksamma fall bör man jämföra med en sedel som man vet är äkta.

I kampen mot förfalskningar har Eurosystemet ett nära samarbete med Europol, Interpol, Europeiska kommissionen (som har ansvaret för spridning av information om falska euromynt) och de nationella polismyndigheterna. Den som får en falsk sedel uppmanas lämna in den till polisen med så många uppgifter som möjligt om när och var sedeln erhölls eller lämna in sedeln till den berörda nationella centralbanken om praxis i landet möjliggör det.

  1. [1] Se http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.sv.html

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media