Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eura

13. januára 2005

V druhej polovici roku 2004 bolo v krajinách eurozóny i mimo eurozóny z obehu stiahnutých celkom 287 000 falzifikátov eurobankoviek. Na porovnanie, v prvom polroku bolo zadržaných okolo 307 000 falzifikátov. Celkový počet falzifikátov za rok 2004 teda predstavuje približne 594 000. Aj keď v porovnaní s rokom 2003 ide o 8-percentný nárast, najnovší trend je klesajúci.

Členenie podľa nominálnej hodnoty:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500 Celkom
Členenie podľa nominálnej hodnoty (v %) 1 5 24 48 17 4 1 100%

Tieto čísla je potrebné vnímať v kontexte počtu pravých bankoviek v obehu (okolo 9 miliárd).

Verejnosť môže kvalite eurobankoviek a ich ochranným prvkom dôverovať. Napriek tomu však Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 12 národných centrálnych bánk eurozóny, verejnosť naďalej varuje pred možným výskytom falošných bankoviek. Prevažná väčšina falošných eurobankoviek sa dá od pravých ľahko rozlíšiť jednoduchou skúškou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je popísaná v informačných materiáloch Eurosystému. Postup pri overovaní bankovky je uvedený na internetovej stránke ECB[1]. Dôsledným uplatnením tohto postupu možno dokonca odhaliť aj kvalitné falzifikáty. V prípade pochybností je najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou.

V boji proti falšovaniu peňazí Eurosystém veľmi úzko spolupracuje s Europolom, Interpolom, Európskou komisiou (ktorá je zodpovedná za šírenie informácií o falošných eurominciach) a národnými policajnými zbormi. Každý, komu sa do rúk dostane falzifikát, by ho mal odovzdať polícii, resp. príslušnej národnej centrálnej banke, ak to predpisy v danom štáte umožňujú, a poskytnúť čo najviac informácií o jeho pôvode.

  1. [1] Na adrese http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.sk.html

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá