Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave euro võltsimise kohta

13. jaanuar 2005

2004. aasta teisel poolel kõrvaldati euroala riikides ja euroalavälistes riikides ringlusest kokku 287 000 võltsitud euro pangatähte. Seda näitajat tuleks võrrelda esimese poolaastaga, mil käibelt kõrvaldati ligikaudu 307 000 võltsitud pangatähte. Seega kõrvaldati kogu 2004. aasta jooksul ringlusest umbes 594 000 võltsingut. Ehkki 2003. aastaga võrreldes kasvas see näitaja ligikaudu 8%, on viimasel ajal täheldatud langustrendi.

Järgnev tabel näitab võltsitud pangatähtede jaotust nimiväärtuse järgi:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500 Kokku
Jaotus nimiväärtuse järgi (protsentides) 1 5 24 48 17 4 1 100%

Neid andmeid vaadeldes tuleks silmas pidada ringluses olevate ehtsate pangatähtede arvu (ligikaudu üheksa miljardit).

Avalikkus võib usaldada euro pangatähtede kvaliteeti ja turvaelemente. Eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 12 riigi keskpangad soovitavad siiski üldsusel olla jätkuvalt tähelepanelik võimalike võltsingute suhtes. Enamikku neist saab hõlpsalt eristada ehtsatest pangatähtedest. Selleks on vaja rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu on kirjeldatud eurosüsteemi teabematerjalides. Lähemat teavet selle kohta saab EKP kodulehelt[1]. Hoolikal vaatlusel on võimalik eristada ka väga hästi järele tehtud rahatähti. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on teada.

Võltsimisvastases võitluses teeb eurosüsteem tihedat koostööd Europoli, Interpoli ja Euroopa Komisjoniga (vastutab võltsitud euro münte käsitleva teabe levitamise eest) ning siseriiklike politseiasutustega. Kõigil, kelle kätte satub võltsitud pangatäht, palutakse see üle anda politseile, edastades võimalikult palju teavet võltsingu päritolu kohta, või oma riigi keskpangale, kui see on siseriikliku tava kohaselt lubatud.

  1. [1] http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.et.html
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid