Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

13 stycznia 2005 r.

W drugiej połowie 2004 r. wycofano z obiegu (zarówno w obszarze euro, jak i poza nim) łącznie 287.000 fałszywych banknotów euro, natomiast w pierwszej połowie przechwycono około 307.000 fałszywych banknotów. Łączna liczba falsyfikatów dla całego 2004 r. wyniosła zatem 594.000 sztuk. Jakkolwiek stanowi to wzrost o około 8% w stosunku do 2003 r., w ostatnim czasie odnotowano trend spadkowy.

Podział fałszywych banknotów według nominałów jest następujący:

5€ 10€ 20€ 50€ 100€ 200€ 500€ Razem
Udział (w %) 1 5 24 48 17 4 1 100%

Powyższe liczby należy rozpatrywać w odniesieniu do łącznej liczby prawdziwych banknotów w obiegu (około 9 mld).

Społeczeństwo może być pewne, że banknoty euro i ich zabezpieczenia mają wysoką jakość. Niemniej jednak Eurosystem, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) oraz 12 krajowych banków centralnych obszaru euro, regularnie informuje opinię publiczną o potrzebie liczenia się z możliwością otrzymania fałszywego banknotu. Przeważającą większość fałszywych banknotów euro można bez trudu odróżnić od autentycznych przy pomocy prostego testu (dotknij – obejrzyj pod światło – obejrzyj pod kątem) opisanego w materiałach informacyjnych Eurosystemu. Objaśnienie tego testu można znaleźć na stronach internetowych EBC[1]. Stosując tę metodę można wykryć nawet bardzo dobrze wykonane falsyfikaty. W przypadku wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny.

W walce z fałszerstwami Eurosystem ściśle współpracuje z Europolem, Interpolem, Komisją Europejską (odpowiedzialną za upowszechnianie informacji o fałszywych monetach euro) i policjami poszczególnych krajów. Osoby, które natrafią na fałszywy banknot powinny niezwłocznie przekazać go najbliższej jednostce policji (podając wszelkie możliwe informacje na temat jego pochodzenia) lub – tam gdzie jest to przyjęte – do stosownego krajowego banku centralnego.

  1. [1] http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.pl.html
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami